Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg

Nationaal Jaarcongres Overprikkeling 2023

3e Editie

Donderdag 22 juni | 09.30 – 16.30 uur

 

Overprikkeling blijkt een rol te spelen bij veel verschillende psychiatrische aandoeningen, zoals burn-out, trauma, niet aangeboren hersenletsel en psychoses. Door meer te weten over overprikkeling, kun je cliënten beter begeleiden en behandelen.

 

Het derde Nationaal Jaarcongres Overprikkeling laat zien hoe je overprikkeling kunt herkennen, hoe het andere klachten kan beïnvloeden en wat je kunt doen om cliënten te helpen.  Dit kan bijvoorbeeld overmedicatie voorkomen en leiden tot betere behandelresultaten.

 

Overprikkeling
Overprikkeling betekent dat stukjes informatie niet goed door de hersenen worden verwerkt. Dit gaat gepaard met een groot scala aan klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, stress, verminderde concentratie, slaapproblemen, onrust, en het overlopen van emoties. Bij veel psychiatrische aandoeningen kan overprikkeling een rol spelen. We brengen op deze dag de nieuwste inzichten uit wetenschap en praktijk samen. Je gaat naar huis met nieuwe informatie en concrete tips om deze in jouw eigen behandelpraktijk toe te passen.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere overprikkeling bij niet-aangeboren hersenletsel, geheugenklachten bij burn-out, lichaamsgericht werken en de invloed van muziek. Tijdens de pauzes en borrel is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen met vakgenoten.

 

 

Doelgroep
Het congres is interessant voor psychologen, (ortho-)pedagogen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten, onderwijskundigen, arbeidsdeskundigen en anderen die belangstelling hebben voor het onderwerp overprikkeling.

 

 

Programmacommissie 

 • Prof. dr. Judith Homberg
  Hoogleraar translationele neurowetenschappen, Radboudumc, Nijmegen.

 

 • Prof. dr. Corina Greven
  Hoogleraar – Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc; & Karakter Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

 • Prof. dr. Jan Buitelaar
  Hoogleraar – Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc

 

 • Marjan Hof
  Psychiatrisch verpleegkundige, eigenaar We-Fixx

Programma

08:30Ontvangst deelnemers
09:30Opening door de dagvoorzitter | Jeroen Kleijne

Jeroen Kleijne

Schrijver en journalist

09:45Wat is overprikkeling en kunnen we het meten? | Dr. Nathan van der Stoep

Overprikkeling is een veelvoorkomende klacht, niet alleen bij gezonde mensen, maar bijvoorbeeld ook na niet- aangeboren hersenletsel, autisme, en ADHD. Wat er met overprikkeling bedoeld wordt hangt vaak af van aan wie je het vraagt. Het gaat vaak om problemen in het omgaan met de intensiteit van en hoeveelheid aan zintuigelijke prikkels.

 

Een eenduidige definitie van overprikkeling is er dus niet. Dit komt waarschijnlijk door de verscheidenheid aan oorzaken en gevolgen. Wetenschappelijke kennis over deze oorzaken en goede meetinstrumenten om overprikkeling te meten ontbreken momenteel in de klinische praktijk. Patiënten met niet aangeboren hersenletsel die last hebben van overprikkeling vallen hierdoor vaak tussen wal en schip.

 

In deze lezing zal ik het hebben over hoe we onderzoek naar overprikkeling kunnen benaderen vanuit cognitief neuropsychologisch perspectief, wat mogelijke oorzaken van overprikkeling zijn, hoe we dit kunnen meten, en of we er wat aan kunnen doen.

 

Dr. Nathan van der Stoep

Universitair Docent/Onderzoeker, afdeling Psychologische Functieleer Universiteit Utrecht, hoofd Multisensory Space Lab

10:15Geheugentraining voor mensen met burn-out klachten | Dr. Kimberley Breevaart en Prof. dr. Katinka Dijkstra

Werknemers met burn-out klachten ervaren allerlei cognitieve uitdagingen, waaronder problemen met hun werkgeheugen en het vermogen om te schakelen tussen taken. Hierdoor wordt het moeilijker voor ze om hun werk uit te voeren.

 

Om deze werknemers te helpen met hun cognitieve klachten hebben we een online trainingsprogramma ontwikkeld en getoetst of de training effectief was in het verbeteren van de prestaties op deze cognitieve domeinen. In een pilotstudie namen 90 werknemers ofwel deel aan deze cognitieve training (experimentele groep: 46 personen) ofwel kregen later toegang tot deze training (wachtlijst controlegroep: 44 personen). Om de effectiviteit van de training te toetsen namen alle deelnemers deel aan een individuele voor- en nameting waarin we hun cognitieve vermogens en hun burn-out klachten toetsten. Alle deelnemers scoorden hoger op maten van aandacht, werkgeheugen en taakwisseling op de nameting ten opzichte van de voormeting, maar voor taakwisseling en bepaalde werkgeheugentaken verbeterde de groep die de training volgde significant meer dan de groep die de training nog niet had gevolgd. Ook bleek dat de werknemers die relatief hoog scoorden op cognitieve burn-out klachten baat hadden bij de training in vergelijking met de werknemers die de training niet volgden: we zagen een verbetering in hun werkgeheugen en in hun vermogen om tussen taken te wisselen.

 

Een volgende stap in het onderzoek is om de training aan te bieden aan individuen die momenteel burn-out ervaren of hersteld zijn van burn-out, omdat deze mensen de meeste cognitieve klachten ervaren en dus het meeste baat zouden kunnen hebben van onze training.

 

Dr. Kimberley Breevaart

Universitair Hoofddocent Organisatiepsychologie| Erasmus Universiteit

Prof. dr. Katinka Dijkstra

Hoogleraar Brein en Cognitie| Erasmus Universiteit

10:45Koffiepauze
11:15Overprikkeling na een niet-aangeboren hersenletsel | Drs. Hella Thielen

Na een niet-aangeboren hersenletsel kunnen mensen overprikkeld raken door zintuigelijke prikkels zoals licht, geluid of geuren. Deze mensen voelen zich bijvoorbeeld overweldigd in een supermarkt, hebben een afkeer van fel zonlicht of kunnen niet meer naar familiefeesten gaan.

Uit deze voorbeelden is het duidelijk dat overprikkeling na een hersenletsel een enorme impact kan hebben op de ervaren kwaliteit van leven. Helaas staat het wetenschappelijk onderzoek naar overprikkeling na een hersenletsel nog in de kinderschoenen. Zo is het onduidelijk welke factoren de overprikkeling veroorzaken en in stand houden, en hoe we deze klachten kunnen behandelen.

 

Tijdens deze presentatie geef ik antwoord op deze vragen en vertel ik u de grote lessen die wij hebben geleerd uit recent onderzoek naar overprikkeling na een niet-aangeboren hersenletsel.

 

Drs. Hella Thielen

Klinisch neuropsycholoog en onderzoeker | Universiteit KU Leuven

12:00Praktisch aan de slag met overprikkeling | Marina Bos-Hommes, Lisa Berends, Milou Schrijver

Bij deze presentatie staat de praktische kant van het (leren) leven met overprikkeling centraal. We zoomen tijdens deze presentatie in op het belang van een behandeling op maat en het leren door ervaringen op te doen. Onze visie op hersenletsel, overprikkeling en behandeling gericht op gedragsverandering bij overprikkeling komt aan bod. Wat werkt nu wel en wat niet? En hoe doe je dat nu ècht?

 

Het perspectief van ervaringsdeskundige Milou en ergotherapeuten worden afgewisseld. Hoe kijkt Milou terug op wat wel en niet werkte in haar proces en behandeling na het oplopen van hersenletsel en wat zien de ergotherapeuten terug in de praktijk? We bespreken hoe we een praktische insteek voor het behandelen van overprikkeling aanhouden:

 • Waarmee wordt geoefend en hoe ziet dat eruit? Hoe worden de oefeningen ingericht en waar? Welk huiswerk kreeg Milou zoal?
 • Welke prikkeldempende hulpmiddelen zijn raadzaam?
 • Op welke manier wordt er toegespitst op het individu, zodat het betekenisvolle handelen centraal staat? Op welke wijze van leren werd ingestoken en waarom?

 

Tijdens deze presentatie wordt, net als bij het leren leven met hersenletsel, geleerd door te doen en te ervaren.

 

Marina Bos – Hommes – Ergotherapeut, Altrecht (GGZ), afdeling neuropsychiatrie
Lisa Berends – Ergotherapeut, Altrecht (GGZ), afdeling neuropsychiatrie
Milou Schrijver – Ervaringsdeskundige NAH, Altrecht (GGZ), afdeling neuropsychiatrie

12:45Lunchpauze
13:45Het lichaam ont-prikkelen | Drs. Marlene Koekkoek

Binnen mijn praktijk zie ik vaak mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt en posttraumatische stress stoornis (PTSS) hebben ontwikkeld. We zien dan vaak dat bepaalde interne of externe prikkels niet goed worden opgemerkt en andere juist te veel aandacht krijgen. Cues van veiligheid worden niet opgemerkt, cues van onveiligheid des te meer.

 

De therapeut doet bijvoorbeeld de deur dicht: de klik van het sluitwerk activeert bij de client een herinnering aan die keer toen hij na school thuis kwam, de achterdeur dicht deed en er daarna een gigantische ruzie plaats had. Als reactie in het hier en nu, gaat zijn zenuwstelsel, over tot activering van het sympathische deel van waaruit hij kan vluchten of vechten. Dit geeft ook een verhoging van de hartslag, een versnelling van de ademhaling en een aanspanning van de spieren, de client wil weg, ervaart angst en rationeel nadenken wordt lastiger. De omgeving en de therapeut worden als onveilig geïnterpreteerd. Dat de therapeut is gaan zitten, rustig in de thee roert en hem vriendelijk aankijkt, komt niet meer bewust binnen.

 

In deze lezing zal ik meer vertellen over de verschillende niveaus waarop informatie verwerkt wordt – cognitief, emotioneel en sensomotorisch – en hoe het autonome zenuwstelsel reageert op deze prikkels. Maar zeker ook gaan we ervaren hoe we de signalen van veiligheid via het sensomotorische niveau meer beschikbaar maken en zo het systeem kunnen kalmeren.

 

Drs. Marlene Koekkoek

Gz-psycholoog, EMDR-practitioner, Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP Sensorimotor Psychotherapy  Level 1 & 2.

14:30Over prikkeling in een hectische wereld; een pragmatische kinderpsychiatrische visie | Drs. Monique Verburg

Een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd is om onze kinderen hun draai te laten vinden in een prikkelrijke maatschappij.

 

Wat vraagt dat?

Wat te doen als het mis dreigt te gaan?

Hoe te voorkomen dat kinderen en jongeren massaal bezwijken onder de toenemende maatschappelijke druk?

Hoe een halt toe te roepen aan de expansieve toename van psychische stoornissen?

En hoe het tij te keren van de exploderende wachtlijsten in de jeugdzorg?

 

Deze presentatie is een pleidooi voor een eenvoudige, niet-problematiserende benadering van dit complexe vraagstuk.

 

Drs. Monique Verburg
Vrijgevestigd kinder- en jeugdpsychiater

15:15Middagpauze
15:45Muziek als interventie voor stressvermindering | Dr. Martina de Witte

Muziek is inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en wordt al decennia lang in verband gebracht met relaxatie, kalmering, en het verminderen van stress. Niet alleen in de sportschool of in de horeca, maar zeker ook in de geestelijke gezondheidszorg wordt muziek steeds vaker ingezet om de mood van mensen te beïnvloeden.

Om het hoofd te bieden aan de negatieve impact van stress, gebruiken miljoenen mensen over de hele wereld kalmerende medicatie, die op haar beurt geassocieerd wordt met talrijke contra-indicaties en negatieve bijwerkingen. Muziekinterventies kunnen daarom een mooie oplossing bieden bij het behandelen van stress.

 

Deze presentatie gaat in op de verschillende typen muziekinterventies en waarom deze een positieve bijdrage kunnen leveren bij het behandelen van stressklachten. Welke facetten van muziek dragen daar aan bij? Wanneer werkt het en werkt het bij iedereen?

Door middel van wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan wordt dit duidelijk gemaakt en ervaren.

 

Dr. Martina de Witte is gepromoveerd op effecten van muziekinterventies op stress reductie en is werkzaam als onderzoeker/docent bij de Universiteit van Amsterdam, de Open Universiteit, en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Martina heeft veertien jaar als muziektherapeut bij STEVIG gewerkt, een organisatie die jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek helpt. De laatste jaren werkte ze op de forensisch psychiatrische afdeling met mensen die vanwege een juridische maatregel gedwongen opgenomen en behandeld moeten worden.

 

Dr. Martina de Witte

Postdoctoraal onderzoeker en docent bij de Open Universiteit, Universiteit van Amsterdam, en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

16:30Afsluiting & netwerkborrel
Presentaties downloaden
Tarief € 375,- excl. btw

Meer over prijzen en kortingen

 • Laatste ontwikkelingen
 • Inspirerende sprekers
 • Ruimte voor jouw vragen
22-06-2023
Figi - Zeist
Het Rond 2
3701 HS Zeist

Accreditatie

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

Register Vaktherapie: 5 punten

Accreditatie Deskundigheidsbevordering Activiteiten Paramedici (ADAP): 5 punten

Registerplein: 5 punten

 • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Deskundigheidsbevordering ervaringsdeskundigen
 • Deskundigheidsbevordering GGZ-agogen
 • Deskundigheidsbevordering psychodiagnostisch werkenden
 • Deskundigheidsbevordering sociaal agogen
 • Deskundigheidsbevordering sociaal werker

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals(V&VN): 5 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Neuro
 • Scholing Revalidatie

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)*: 5 punten

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)**:

 • K&J/OG herregistratie                           5.5 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling        2 punten
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek         0.5 punt

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

** SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

 

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.  Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

 


 

Inschrijven

Je investering

€ 375,- p.p. excl. btw

Ervaringsdeskundigen krijgen 20% korting op de deelnameprijs. Voor ervaringsdeskundigen is bovendien een stilteruimte aanwezig waar men zich indien gewenst kan terugtrekken.

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?