privacyverklaring

Sympopna is onderdeel van het Leids Congres Bureau.

Dit is de privacyverklaring van het Leids Congres Bureau B.V. (Leids Congres Bureau). Wij (Leids Congres Bureau) zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften. Daartoe verwerken wij persoonsgegevens.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en onze bezoekers van de website van essentieel belang is. Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe het Leids Congres Bureau omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van de website. Je wordt aangeraden deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Het Leids Congres Bureau behoudt zich het recht deze privacyverklaring aan te passen. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 augustus 2020.

 

Soorten en doelen van verwerking persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die je direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van de sollicitatieprocedure. De persoonsgegevens die wij verwerken en het doel daarvan:

 • Naam, functie- en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres) en eventueel registratienummer/BIG-nummer: deze gegevens gebruiken wij om met jou te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Denk hierbij aan:
  • Het bevestigen van jouw optie of inschrijving
  • Het kunnen aanmaken van een bij je inschrijving horende factuur
  • Het kunnen verzenden van informatie betrekking hebbend op deelname aan een van onze congres- of studiedagen
  • Het afhandelen van je betaling
  • Het kunnen toesturen van een evaluatiemogelijkheid en downloadmogelijkheid van je naslagwerk
  • Het kunnen samenstellen van de deelnemerslijst die verspreid wordt onder de deelnemers (bestaande uit: naam, functie, organisatie per deelnemer) en een deelnemerslijst die verspreid wordt onder de sprekers (bestaande uit: functie, organisatie per deelnemer)
  • Het kunnen toesturen van een gepersonaliseerd bewijs van deelname (naam)
  • Het kunnen verwerken van je presentie op de congres- of studiedag ten behoeve jouw accreditatiepunten toe te kennen
  • Het contact opnemen met jou via telefoon of e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te kunnen informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten
 • Naam, functie- en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres): Deze gegevens gebruiken wij voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of informatie over voor jou mogelijk interessante producten en/of diensten van het Leids Congres Bureau, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met je voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over je voorkeuren voor bepaalde producten en diensten. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan jou verstuurde informatie over producten of diensten van ons of van derden beter of te stemmen op je interesses, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken je betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met jou gesloten overeenkomst).
 • Sollicitatiegegevens: eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, gebruiken wij slechts voor de sollicitatieprocedure. Na de sollicitatieprocedure, worden deze gegevens vernietigd, tenzij anders overeengekomen met jou.
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden gegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in je interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan de dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om je te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van Leids Congres Bureau.

 

Rechtsgronden verwerking van persoonsgegevens

Het verwerken van je persoonsgegevens gebeurt op basis van verschillende rechtsgronden.

 • Toestemming: je geeft toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier of bij je aanmelding voor de nieuwsbrief.
 • Overeenkomst: het verwerken van je gegevens is noodzakelijk voor de uitvoer van de overeenkomst, want zonder je contactgegevens is het niet mogelijk de door jou bestelde dienst of product te leveren.
 • Gerechtvaardigd belang: het verwerken van je gegevens is noodzakelijk in verband met gerechtvaardigd belang van het Leids Congres Bureau, namelijk marketingdoeleinden.
 • Wettelijke verplichting: er rust een wettelijke verplichting op het Leids Congres Bureau om je gegevens op te slaan voor facturatie. Dit is om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

 

Inzage, wijziging, verwijdering persoonsgegevens

Je kan contact opnemen met ons (zie contactgegevens) als je:

 • inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld
 • een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van je persoonsgegevens
 • bezwaar wilt maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens
 • een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van je persoonsgegevens.

 

Doorgeven, bewaren en geautomatiseerde besluitvorming

De door ons vastgelegde persoonsgegevens verkopen wij niet aan derden. Daarnaast verstrekken wij je gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij bewaren bovenstaande gegevens, op sollicitatiegegevens na, vijf jaar. Indien aangeschrevene in die periode niet aan een congres of studiedag van het Leids Congres Bureau heeft deelgenomen, verwijderen wij de persoonsgegevens. Indien aangeschrevene in die periode deelneemt, gaan de vijf jaar opnieuw in.

 

Het Leids Congres Bureau maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Cookies en soortgelijke technologie

De website van Sympopna gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen. Elke keer dat je de website van Sympopna bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie. Het is vervolgens mogelijk voor om de website speciaal op jou in te stellen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.

 

Raadpleeg de cookieverklaring voor specifieke informatie over de geplaatste cookies en het doel van deze cookies en meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

De website en het gebruikte registratiesysteem hebben een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Daarnaast zijn databases beveiligd met wachtwoorden.

 

Links naar externe websites

Op de websites van het Leids Congres Bureau kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Het Leids Congres Bureau draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van je gegevens door deze externe websites en organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die je bezoekt.

 

Vragen

Als je nog vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bedrijfs- en contactgegevens:
Sympopna | Leids Congres Bureau
Postbus 16065
2301 GB Leiden
071-5148 203
info@sympopna.nl
KvK: 28080488