Missie

Sympopna werd opgericht in 1992. De missie van Sympopna is om bij te dragen aan kennisverspreiding in het veld van de gezondheidszorg, en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. Hiertoe organiseren we congressen en symposia. We zoeken vooral naar thema’s die innovatief zijn. We willen bijdragen aan het bijeenbrengen van verschillende sectoren en partijen waardoor nieuwe perspectieven ontstaan op het betreffende congresthema. 

We streven samen met onze klanten naar optimale kwaliteit.
Door onze opdrachtgevers en deelnemers worden onze congressen en bijeenkomsten hoog gewaardeerd.

Sympopna werkt bij de ontwikkeling van congres- of symposia-thema's samen met het Leids Congres Bureau, organisaties en personen uit het werkveld en/of wetenschap. Wij denken op zowel inhoudelijk als op organisatorisch gebied mee.