(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg

KOPP/KOV

2e Landelijke congres

Woensdag 4 december 2024 | 10.00 – 16.00 uur

 

KOPP/KOV staat voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving. Dit kan betrekking hebben op één van de ouders, maar ook op beide. In Nederland is ruim een kwart van de kinderen onder de 18 jaar een KOPP/KOV en per schoolklas gaat het om gemiddeld vijf kinderen. Deze kinderen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychische stoornis of verslaving.

 

Tijdens dit congres gaan we daarom middels diverse thema’s dieper in op KOPP/KOV. We zullen ons richten op gezinsgericht werken en bespreken hoe deze gezinnen het beste kunnen worden ondersteund. Verder verkennen we de samenwerking tussen verschillende partijen in twee gemeenten die betrokken zijn bij het signaleren en ondersteunen van KOPP/KOV, waarbij we met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uit zullen wisselen.

 

Een ervaringsdeskundige neemt je mee in haar verhaal, en er wordt uitgelegd hoe men kan werken aan het verbeteren van een negatief zelfbeeld bij kinderen en jongeren. Daarnaast zullen we ingaan op kwetsbaar ouderschap en hoe je dit onderwerp bij ouders kunt aankaarten.

 

Ook besteden we aandacht aan de volwassen KOPP, waarbij we inzicht geven in het bespreken van de gevolgen van vroegkinderlijke ervaringen.

Tot slot richten we ons op jonge mantelzorgers in het onderwijs en belichten we het belang van het signaleren en horen van deze groep.

 

Kortom, deze dag biedt nieuwe inzichten vanuit zowel onderzoek als praktijk en voorziet jou als professional van de benodigde handvatten voor de zorg en begeleiding rondom KOPP/KOV.

 

 

Doelgroep

Professionals werkzaam in de jeugdzorg, ggz, verslavingszorg en het onderwijs, zoals verpleegkundigen, begeleiders, psychologen, pedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, schoolcoördinatoren, docenten/leerkrachten, POH-ggz.

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter

– Kader van de dag, kennismaken en inventarisatie

– Achtergrond en recente ontwikkelingen

Anouk de Gee, projectleider KOPP/KOV bij het Trimbos-intituut

10:15Gezinsgericht werken: theorie en praktijk

Het zit in de familie. Dat geldt soms ook voor psychische klachten. In deze sessie zal worden ingegaan op de oorzaken hiervan met aandacht voor de invloed van genetische en omgevingsfactoren. Vervolgens zal worden besproken wat dit betekent voor de praktijk. Hoe kunnen we deze gezinnen optimaal behandelen?

Prof.dr. Christel Middeldorp, kinderpsychiater bij Arkin jeugd & gezin en voorzitter van de academische werkplaats GEZIeN

11:05Ochtendpauze
11:25Samenwerking tussen organisaties

Het Trimbos-instituut voert een verkenning uit in twee gemeenten naar de samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij het signaleren en ondersteunen van KOPP/KOV of waarvan gewenst is dat zij betrokken zijn. Hiervoor worden professionals uit verschillende disciplines en sectoren geïnterviewd. Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van inzichten uit de verkenning met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen. Wat is belangrijk voor een goede samenwerking? Wat zijn daarbij succesfactoren en knelpunten?

Aniek de Lange, Projectmedewerker Jeugd, Trimbos-instituut

12:15Verhaal van een ervaringsdeskundige

Elze groeide als enig kind op met twee ouders met psychische problematiek. Tijdens deze sessie zal Elze haar verhaal delen en is er gelegenheid om daar op te reageren en vragen te stellen.

Elze Struijk, ervaringsdeskundige uit de adviesraad KOPP/KOV Trimbos-intituut

13:00Lunchpauze met uitgebreid buffet
Middagprogramma met keuzesessies
13:45Keuzeronde 1

A. Werken aan een negatief zelfbeeld bij kinderen en jongeren

In deze presentatie zal op een interactieve manier uitgelegd worden hoe de behandeling van een negatief zelfbeeld bij kinderen en jongeren eruit ziet en welke invloed hulpverleners hierop hebben.

Marije Kuin, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut bij Psychologenpraktijk Kuin

B. KOPP/KOV en kwetsbaar ouderschap

Als ouders psychische en/of verslavingsproblemen hebben, heeft dat impact op het hele gezin. Welke invloed heeft het op hun ouderschap en op de kinderen? Hoe maak je het thema opvoeden en mogelijkheden voor hulp bespreekbaar met ouders? Daarover gaan we met elkaar in gesprek, en je krijgt handvatten om dit met ouders bespreekbaar te maken.

Dieke de Koning, preventiewerker GGZ bij Pro Persona Connect

14:45Korte pauze en sessiewisseling
15:00Keuzeronde 2

C. ‘In gesprek met volwassen KOPP’

Het opgroeien als KOPP (en KOV) brengt uitdagingen mee die ervoor zorgen dat overtuigingen, emoties en coping ontstaan die vaak tot in volwassenheid blijven bestaan. Hoe ga je, rekening houdend met deze emoties, overtuigingen en coping, het gesprek aan met de volwassen KOPP over de gevolgen van deze vroegkinderlijke ervaringen? Wat blijkt helpend te zijn en wat kan een gesprek hierover opleveren voor deze volwassen KOPP, ook in de behandeling?

Ingrid Brummelhuis, verpleegkundig specialist bij GGZ Breburg

D. Jonge mantelzorgers in het onderwijs

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren groeit op met een naaste met een zorgbehoefte. Dit kan bijvoorbeeld een ouder met een psychische kwetsbaarheid en/of een verslaving zijn. Om deze groep kinderen en jongeren te ondersteunen is het project jonge mantelzorgvriendelijke school in het leven geroepen, speciaal voor het bevorderen van de aandacht voor jonge mantelzorgers in het onderwijs. Initiatiefnemer van dit project is JMZ pro. Tijdens deze workshop zal er één en ander verteld worden over dit initiatief en waarom het voor jonge mantelzorgers zo belangrijk is dat zij gesignaleerd en gehoord worden binnen het onderwijs. Je krijgt handvatten mee over wat je zelf kunt doen, waar je informatie kunt vinden over jonge mantelzorgers op school en welke interventies er beschikbaar zijn.

Rieky Seine, coördinator JMZ Pro & een -ervaringsdeskundige- jongere

16:00Einde programma, napraten met een drankje

€ 350,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

  • Gezinsgericht werken
  • Kwetsbaar ouderschap bespreekbaar maken
  • Aandacht voor volwassen KOPP én jonge mantelzorgers
  • Ervaringsdeskundige aan het woord
04-12-2024
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): aangevraagd

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*: aangevraagd

 

* SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw p.p.

Vroegboekkorting

t/m 16 september € 25,-

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?