Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Eerstelijnszorg
Ouderenzorg
Ziekenhuiszorg

Ouderenmishandeling | Webinar

Maandag 24 juni 2024 | 19:00 – 21.00 uur

 

Jaarlijks worden 1 op de 20 ouderen boven de 65 jaar (5,5%) slachtoffer van ouderenmishandeling (KNMG, 2023). Ouderenmishandeling omvat niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Er kan ook sprake zijn van verwaarlozing, seksueel misbruik en financieel misbruik. Daarnaast kan er sprake zijn van ontspoorde mantelzorg. In dat geval overstijgt de draaglast van de zorg voor de oudere de draagkracht van de mantelzorger en neemt het risico op ‘ontspoord’ gedrag dat schadelijk of mishandelend kan zijn voor de zorgontvanger, bedoeld of onbedoeld, toe.

 

In de herziene meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld die eind 2023 is verschenen, is er daarom ook specifiek aandacht voor ouderenmishandeling. Hoe herken je als zorgprofessional de signalen? En wat zijn je mogelijkheden om te doen bij een vermoeden van ouderenmishandeling?

 

Voor zorgprofessionals is het van belang alert te zijn op signalen van ouderenmishandeling zodat tijdige adequate hulp geboden kan worden. Deze webinar biedt de kennis en handvatten die daarvoor nodig zijn.

 

Doelgroep:

Deze webinar is interessant voor zorgprofessionals die werken met oudere cliënten of patiënten: verpleegkundigen, (huis)artsen, POH-GGZ, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, vertrouwensartsen, verzorgenden en andere zorgverleners die met ouderen werken.

Programma

18:50Digitale inloop en ontvangst
19:00Ouderenmishandeling - Deel 1 | Miriam van Houten

Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere toe, door een persoon van wie de oudere persoon afhankelijk is. De oudere persoon lijdt hierdoor lichamelijke, psychische en/of materiële schade. In deze webinar gaan we aan de hand van casuïstiek risicofactoren en signalen leren (her)kennen. Vervolgens doorlopen we aan de hand van een casus de vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Mw. drs. Miriam van Houten, arts, sociaal medisch adviseur (Trompetter & Partners), Klinisch geriater niet praktiserend

20:00Korte pauze
20:05Ouderenmishandeling - Deel 2 | Annemieke van der Bas

Professionals kunnen bij zorgen over een vermoeden van ouderenmishandeling contact opnemen met Veilig Thuis conform de wet verplichte Meldcode. Tijdens deze webinar gaan we in op de ondersteuning vanuit Veilig Thuis bij een adviestraject en wat er gedaan kan worden nadat er een melding is gedaan. We gaan in op de mogelijkheden van Veilig Thuis en het belang van ketensamenwerking.

Mw. drs. Annemieke van der Bas, Vertrouwensarts Veilig Thuis Flevoland & Voorzitter VVAK

21:00Einde webinar
Presentaties downloaden

€ 99,- p.p. excl.btw

Meer over prijzen en kortingen

 

  • Aandacht voor casuïstiek
  • Ruimte voor jouw vragen
  • M.m.v. Veilig Thuis
24-06-2024
Online

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1)*: 2 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 2 punten

  • Scholing Algemeen

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

 

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 99,- excl. btw per persoon. Wil je met meerdere collega’s de webinar volgen, dan dient elke deelnemer apart het inschrijfformulier in te vullen.

 

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

 

 

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?