(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg
Overheid & Justitie
Ziekenhuiszorg

Cultuursensitief werken | Webinar

Dinsdag 10 september 2024 | 10.00 – 12.00 uur | Maximaal 30 deelnemers 

 

Een kwestie van kennis, houding en vaardigheden

Mede door de immigratie in de laatste zestig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de instroom van nieuwe groepen vluchtelingen de laatste jaren is die diversiteit versterkt.

 

De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten, beperkingen en andere manieren om hulp te zoeken. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.

 

De vraag rijst hoe professionals hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met cliënten en hun familie kunnen communiceren.

 

In de webinar Cultuursensitief werken staat deze vraag centraal. Het doel is tweeledig. Ten eerste wordt besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op jouw werk. Ten tweede worden tips gegeven hoe jij daar in de praktijk mee om kunt gaan zonder je eigen professionele inzichten uit het oog te verliezen. In dit verband zal worden uitgelegd wat een dynamische benadering van het begrip cultuur inhoudt. In lijn daarmee wordt het Culturele Interview geïntroduceerd. Dit is een methodiek om het gesprek tussen zorgverleners en cliënten met een andere culturele achtergrond te stimuleren.

 

Competenties en leerdoelen:

  • Inzicht in hetgeen een cultuursensitieve benadering in de praktijk inhoudt
  • Inzicht in de belevingswereld van cliënten met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond en de invloed daarvan op ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag
  • Inzicht in de eigen cultuur en de betekenis daarvan voor het contact met cultureel anderen
  • Tips voor het aanleren van vaardigheden om voorgaande inzichten toe te passen in de praktijk

 

Docent

De webinar wordt gegeven door dr. Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog. Lees meer over Cor.

Doelgroep

Zorgprofessionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van cultuursensitief werken.

€ 99,- p.p. excl. btw

Meer over prijzen en kortingen

  • Deskundige spreker
  • Ruimte voor jouw vragen
  • Webinar vol handvatten
10-09-2024
Online

Accreditatie

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing(ABAN)*: aangevraagd

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals(V&VN): 2 punten

  • Scholing Algemeen

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

 

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 99,- excl. btw per persoon. Wil je met meerdere collega’s de webinar volgen, dan dient elke deelnemer apart het inschrijfformulier in te vullen.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

 

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?