Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg

Nationaal Jaarcongres Overprikkeling 2024

4e Editie

Dinsdag 4 juni | 09.30 – 16.30 uur

 

Op 4 juni organiseert Sympopna, in samenwerking met het Leids Congres Bureau, weer het Nationaal Jaarcongres Overprikkeling. Een congres dat gekenmerkt wordt door het kijken naar overprikkeling vanuit verschillende invalshoeken.

 

Overprikkeling is een term die mensen vaak gebruiken om aan te geven dat er een teveel aan prikkels is. Dit kan gepaard gaan met een groot scala aan klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, stress, verminderde concentratie, slaapproblemen, onrust, en het overlopen van emoties. Overprikkeling kan bij veel aandoeningen een rol spelen.

 

Gelukkig vindt er ruim wetenschappelijk onderzoek plaats naar overprikkeling. Door meer kennis over overprikkeling leren zorgprofessionals zoals jij cliënten beter te begeleiden en eventueel te behandelen.

 

Onze dagvoorzitter Irene Huenges Wajer neemt je tijdens dit congres mee in de verschillende onderwerpen die deze dag aan bod komen. Hierbij kan je onder andere denken aan overprikkeling bij trauma. Daarnaast belichten we uitkomsten vanuit verschillende wetenschappelijke onderzoeken, waarin we ons bijvoorbeeld afvragen of we kunnen achterhalen waarom de één wel overprikkeld raakt en de ander niet? Ook wordt er een lezing gegeven vanuit eigen ervaring: hoe is het voor iemand die altijd midden in het leven stond en nu zijn werk niet meer kan uitvoeren?

 

Tijdens de pauzes is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen met vakgenoten en kun je de inspiratiemarkt bezoeken. Kortom, een afwisselende dag vol interessante lezingen! Ben jij er dit jaar ook bij?

 

Doelgroep
Het congres is interessant voor psychologen, (ortho-)pedagogen, ergotherapeuten, psychiaters, (psychiatrisch)verpleegkundigen, vaktherapeuten, onderwijskundigen, arbeidsdeskundigen en anderen die belangstelling hebben voor het onderwerp overprikkeling.

 

Dagvoorzitter: dr. Irene Huenges Wajer, klinisch neuropsycholoog | Amsterdam UMC

 

Programmacommissie 

 • Prof. dr. Judith Homberg
  Hoogleraar translationele neurowetenschappen, Radboudumc, Nijmegen.

 

 • Dr. Nathan van der Stoep
  Universitair Docent/Onderzoeker, afdeling Psychologische Functieleer Universiteit Utrecht, hoofd Multisensory Space Lab

 

 • Prof. dr. Jan BuitelaarHoogleraar – Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc
 • Marjan Hof
  Psychiatrisch verpleegkundige, eigenaar We Fixx

 

Programma

08:30Ontvangst deelnemers
09:30Opening door de dagvoorzitter | Dr. Irene Huenges Wajer

Dr. Irene Huenges Wajer
Klinisch neuropsycholoog | Amsterdam UMC

09:45Visuele overprikkeling na niet-aangeboren hersenletsel: wat het is en hoe we het kunnen meten | Jasmijn Heijman

Visuele overprikkeling is een veelgehoorde klacht na niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hoewel de klacht voor iedereen anders kan zijn, geven mensen met deze klachten vaak aan gevoeliger te zijn geworden voor licht, drukke patronen of bewegende beelden. Doordat er overal om ons heen veel visuele prikkels zijn om te verwerken, kan de impact van visuele overprikkeling op het dagelijks leven enorm zijn. Het is op dit moment niet duidelijk wat deze klachten veroorzaakt. In de praktijk hoor je wel eens dat men het heeft over een ‘kapot filter’, maar is dat ook zo?

Tijdens deze presentatie deel ik de resultaten van ons onderzoek naar de mogelijke oorzaken van visuele overprikkeling na NAH. Ik ga in op het patroon van visuele overprikkelingsklachten en de relatie met meetbare veranderingen in de prikkelverwerking.

Jasmijn Heijman
Neuropsycholoog | Bartiméus

10:25Op weg naar traumasensitieve zorg | Dr. Simona Karbouniaris

De afgelopen 25 jaar is steeds duidelijker geworden dat het meemaken van traumatische gebeurtenissen enorme impact kan hebben op de psychische en lichamelijke gezondheid. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, betreft (psycho)trauma niet alleen heftige gebeurtenissen zoals seksueel misbruik, mishandeling en het meemaken van geweld, vluchten uit een thuisland, sociale uitsluiting of discriminatie. Ook het ontbreken van zorg, opgroeien in armoede of blootgesteld worden aan ongezonde invloeden van onze verzorgers, zoals intergenerationeel trauma en verslaving, kunnen een stempel achterlaten. Er is een groeiend besef dat de overprikkeling en stressregulatie een logisch gevolg zijn op ongezonde omstandigheden. Zo vindt er momenteel een transformatie plaats binnen de ggz, die zich vooral bezigt met traumasensitieve zorg en neuroinclusieve zorg. In deze lezing nemen we u mee in deze concepten.

Dr. Simona Karbouniaris | Postdoc onderzoeker, docent Psychotrauma, toezichthouder in de ggz | Kenniscentrum Sociale Innovatie – Instituut Social Work | HU

11:05Koffiepauze
11:30Van huisarts naar huisman | Mans Mees

Overprikkeling, een begrip waar ik als huisarts niets van begreep, waar ik nooit iets over geleerd had. Echter door een auto immuun chronische meningitis heb ik nu NAH en hebben mijn gezin en ik dagelijks met de gevolgen van overprikkeling te maken. Voor mijn ziekte was ik een bedreven huisarts en nu worstel ik me door de alledaagse prikkels heen.

In mijn verhaal probeer ik jullie mee te nemen in mijn ervaringen rondom prikkels, hoe destructief alledaags prikkels kunnen zijn had ik me nooit kunnen voorstellen. Gewone dingen als ontbijt klaarmaken en de kinderen op tijd op school krijgen voelen vaak nog als een ritje in de Goliath met 3D discobril op en trance muziek in mijn oren. Wat is de impact van overprikkeling op een jong gezin? Wat helpt mij om te overleven, maar steeds meer te leven. Hoe zie ik er als overprikkelde vader uit?

Ook hoop ik jullie inzicht te geven hoe het voelt om als patiënt collega te worstelen met de kennishiaten van zorgverleners rondom prikkels. Hoe ver ga je in vragen om een second opinion? Ik vertel wat het met me deed toen ik niet serieus genomen werd, toen ik mezelf niet serieus nam.

Als ambassadeur van de Hersenstichting voer ik dagelijks een strijd voor meer begrip van de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening.

 

Mans Mees
Ervaringsdeskundige

12:10Cognitive FX voor aanhoudende klachten na een hersenschudding: Hype of Hoop? | Marsh Königs PhD

Cognitive FX is een behandelcentrum in Utah voor mensen met aanhoudende klachten na een hersenschudding. De CFX-behandeling is populair, maar de effectiviteit ervan is onbekend. Dit onderzoek is gericht op het bepalen van de mogelijke waarde van de behandeling aan de hand van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het kwalitatief onderzoek bestond uit interviews en focusgroepen en was gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de behandeling, het identificeren van mogelijke werkingsmechanismen door Nederlandse experts, en het inventariseren van ervaringen van ervaringsdeskundigen. Het kwantitatieve onderzoek was gericht op het in kaart brengen van veranderingen in het functioneren van mensen die de behandeling in Utah zijn ondergaan. Het functioneren van 64 deelnemers werd gemeten met herhaald afgenomen vragenlijsten en multidisciplinaire metingen voor, direct na en zes maanden na het ondergaan van de behandeling in Utah. Metingen besloegen demografische eigenschappen, medische geschiedenis, persoonskenmerken, premorbide functioneren, symptoomslast, neurocognitieve functies en balans. Functionele MRI scans afgenomen als onderdeel van de behandeling (voor, na) werden onafhankelijk geanalyseerd om veranderingen in functionele connectiviteit van de hersenen te onderzoeken. In deze presentatie worden de bevindingen uit het onderzoek gedeeld, mogelijke verklaringsmechanismen besproken en voorstellen voor vervolgonderzoek gepresenteerd.

 

Marsh Königs PhD
Neurowetenschapper, Universitair Docent, Principal Investigator | Amsterdam UMC, Emma Kinderziekenhuis, Emma Neuroscience Group

12:50Lunchpauze met inspiratiemarkt
13:50Te veel prikkels! Kunnen we achterhalen waarom de één wel overprikkeld raakt, en de ander niet? | Drs. Marilien Marzolla

Overprikkeling is een veelgehoorde klacht na hersenletsel, die iemands dagelijks leven ernstig kan beïnvloeden. Echter raakt niet iedereen na een hersenletsel overprikkeld, en zijn er ook mensen zonder hersenletsel die last kunnen hebben van prikkelgevoeligheid en overprikkeling. In mijn onderzoek kijk ik naar factoren die samenhangen met prikkelgevoeligheid. Hieronder vallen onder andere persoonlijke factoren, zoals coping stijl, persoonlijkheid of stemming, maar ook factoren die met de omgeving te maken hebben, zoals om welke prikkels het gaat, hoeveel denkvermogen een situatie van iemand vraagt, of dat het een erg stressvolle situatie is. Door het identificeren van deze factoren, kunnen we individuele verschillen tussen mensen en situaties duiden en hier een eventuele behandeling beter op afstemmen. Aangezien we denken dat er waarschijnlijk geen ‘one-size-fits-all’ behandeling voor overprikkeling na hersenletsel gaat zijn, is het van belang om te kijken of we individuen – en groepen van elkaar kunnen onderscheiden aan de hand van bepaalde factoren, om zo de behandeling gerichter toe te passen. In deze presentatie geef ik een overzicht van de verschillende projecten die ik rondom dit onderwerp gedaan heb, zowel bij mensen met als zonder hersenletsel.

 

Drs. Marilien Marzolla
Onderzoeker en neuropsycholoog | Universiteit Maastricht

14:30Overprikkeling vanuit transdiagnostisch perspectief | Jan Wiersma

Er is geen andere manier voor een levend organisme, de mens, om kennis te nemen van de wereld dan via zintuiglijke informatie. Een adequate verwerking daarvan vergt stelt hoge eisen aan de neurobiologie. Een verandering van omgeving vergt aanpassing van deze neurobiologie en stelt dus eisen aan de neurobiologische flexibiliteit, ook aan het tempo waarin deze aanpassing mogelijk is. De hoeveelheid zintuiglijke informatie die de mens bereikte was in de prehistorie of de middeleeuwen heel anders dan nu. De vraag is of de hersenen zich aan die veranderingen hebben kunnen aanpassen en wat de gevolgen zijn als dat niet goed mogelijk is. De hersenen zelf zijn oorzaak-neutraal. Dat wil zeggen dat verschillende oorzaken tot vergelijkbare gevolgen kunnen leiden. Dat geldt ook voor overprikkeling. Kortom, overprikkeling is een overkoepelend symptoom. In deze lezing zal overprikkeling vanuit deze transdiagnostische visie tegen achtergrond van de interactie tussen omgeving en lichaam-hersenen worden besproken, ook voor wat betreft enkele aspecten qua beïnvloeding ervan.

Jan Wiersma is werkzaam als (neuro)psychiater en richt zich al vele jaren op de problematiek bij mensen met hersenletsel en/of een verstandelijke beperking. Daarbij gaat zijn interesse met name uit naar de interactie tussen omgeving en de hersenen, stress- en emotieregulering, zowel qua diagnostiek als behandeling. Hij is werkzaam voor tal van organisaties (o.a. InteraktContour, CCE, ’s Heerenloo/Noorderbrug, Driestroom, Livio) met daarnaast enkele docentschappen (Instituut voor toegepaste neurowetenschapppen/ITON, PAO/Axon leertrajecten, RINO/CCE). Hij geeft regelmatig lezingen en workshops op bovengenoemde gebieden.

 

Jan Wiersma
Neuropsychiater | Personal Brain Care

15:10Pauze
15:40Sensorische informatieverwerking bij kinderen en jongeren: een zelfstandig of een bijkomend probleem? | Dr. André B. Rietman

‘Prikkelverwerking’ is inmiddels een paraplu-begrip om een groot scala van gedragingen van kinderen mee te beschrijven. Hoewel dit verhaal ooit meer dan 50 jaar geleden startte onder de noemer ‘sensorische integratie’, zijn veel van de inzichten uit die tijd inmiddels verlaten. Er is maar weinig evidence voor het effect  van behandelingen die beweren dat zij de sensorische informatieverwerking van kinderen zelf kunnen veranderen. Vanuit sommige beroepsgroepen wordt zelfs gewaarschuwd voor ‘pseudowetenschappelijke’ therapieën zoals sensorische integratietherapie. Hoewel er zeker reden is om te twijfelen aan sommige pretenties, is het de vraag of we hiermee niet het kind met het badwater weggooien.

Niet zonder reden houdt een steeds groter scala van disciplines zich bezig met sensorische informatieverwerking. Aanvankelijk schoolden vooral ergotherapeuten, logopedisten en kinder-fysiotherapeuten zich op dit gebied. Tegenwoordig zijn er psychologen, orthopedagogen en artsen die zich realiseren dat inzichten op dit gebied kunnen helpen om praktische inzichten en coping-strategieën te verkrijgen die het mogelijk maken om met mindere moeite gewone dagelijkse activiteiten te ‘overleven’.

Door middel van enerzijds sprekende casuïstiek en ervaringsverhalen en anderzijds inzichten uit wetenschappelijk onderzoek wordt een beeld geschetst van dit werkgebied in ontwikkeling. Er zal aandacht zijn voor de sensorische informatieverwerking bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, maar ook op gebieden als incontinentie, misofonie en zeldzame aandoeningen. Door een beter begrip van de basis van prikkelverwerking, rekening houdend met de unieke sensorische profielen van elk kind, kunnen professionals vroegtijdig interventies inzetten die aanzienlijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van kinderen en hun ouders. Al is het alleen maar omdat het aantrekken van je kleren en schoenen elke ochtend opeens een stuk gemakkelijker wordt.

 

Dr. André B. Rietman
Bachelor in ergotherapie, een master in neuropsychologie en een PhD in de geneeskunde | SI-Neuro

Joyce Kik

Ervaringsverhaal van een moeder van twee kinderen met prikkelverwerkingsproblemen

16:20Afsluiting door de dagvoorzitter | Dr. Irene Huenges Wajer

Dr. Irene Huenges Wajer
Klinisch neuropsycholoog | Amsterdam UMC

16:30Hapje en drankje
Presentaties downloaden
Tarief € 375,- excl. btw

Meer over prijzen en kortingen

 • Laatste ontwikkelingen
 • Inspirerende sprekers
 • Ruimte voor vragen en ervaringen
04-06-2024
De Basiliek - Veenendaal
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

Accreditatie

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

Registerplein: 5 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Ervaringsdeskundigen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Kinderwerkers / Jongerenwerkers
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing Consultatieve Psychiatrie
 • Scholing GGZ
 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Neuro
 • Scholing Revalidatie
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg
 • Scholing verpleegkundig specialisten

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)*: 5 punten

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten(FGzPT): 5 punten 

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

 

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.  Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

 


 

Inschrijven

Je investering

€ 375,- p.p. excl. btw

 

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?