(O)GGZ

Dubbele Diagnose: psychiatrie en verslaving

4e Landelijke congres 

Dinsdag 8 oktober 2024 | 10.00 – 16.00 uur

 

Naar schatting heeft binnen de ggz 20 tot 50 procent van de cliënten naast een psychische stoornis ook te maken met verslavingsproblematiek. Deze dubbele diagnose maakt een behandeling vaak lastig, omdat de verslaving en de psychische stoornis met elkaar verweven zijn én elkaar versterken. Er is dus sprake van wederzijdse negatieve beïnvloeding. Veel mensen met een dubbele diagnose ontvangen daarom niet de zorg die zij nodig hebben. Om herstel bij de cliënt mogelijk te maken is kennis en een juiste aanpak van beide problemen erg belangrijk.

 

Tijdens deze dag belichten we daarom twee diagnoses die relatief veel voorkomen in combinatie met een verslaving, namelijk ADHD en trauma. Er zal daarbij ingegaan worden op interactie, diagnostiek en behandeling. Daarnaast besteden we aandacht aan een herstelverhaal, krijg je meer te horen over dubbele problematiek in het beschermd wonen en gaan we in op de vraag of voorgeschreven cannabinoiden cannabis kunnen vervangen, met name bij mensen met psychische klachten. Verder bespreken we waarom het van belang is om aandacht te hebben voor slaapproblematiek binnen de ggz en krijg je handvatten aangereikt om in de praktijk slaapbevorderende interventies in te zetten.

 

Doelgroep

Verslavingsartsen, psychiaters, psychologen, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, sociaal professionals en andere begeleiders die te maken hebben met mensen met een psychische stoornis en verslavingsproblematiek.

 

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter
  • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie
  • Korte inleiding op het thema

Wim van den Brink, Em. Hoogleraar Verslavingszorg, Amsterdam UMC

10:30ADHD en verslaving

De combinatie ADHD en verslaving komt veelvuldig voor. Van alle volwassenen die in behandeling zijn voor een verslaving heeft 15-25% de diagnose ADHD.

Als iemand ADHD heeft bestaat er een vergrote kans op het ontwikkelen van een verslaving. Wat is hier een verklaring voor? Tijdens deze sessie gaan we verder in op deze dubbele diagnose.

Ineke de Noord, verslavingsarts KNMG, opleider verslavingsartsen, Antes

gezondheid bij psychiatrische aandoeningen UMCUtrecht

11:30Ochtendpauze
12:00Herstelverhaal

TBA

13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

Sessie A:

Uitdagingen en kansen in omgaan met dubbele problematiek in het beschermd wonen

Tijdens deze workshop wordt er ingegaan op transparantie, omgaan met regels en risico’s, hoe het gesprek hierover aan te gaan met bewoners en de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid bij dubbele diagnose problematiek binnen het beschermd wonen.

Professional(s) van Woonzorgnet en onderzoeker(s) van het Trimbos-instituut

 

Sessie B:

Trauma en verslaving: the good, the bad and the ugly

Trauma en verslaving komen vaak samen voor en versterken elkaar wederzijds. Symptomen zijn vaak ernstiger en moeilijker te behandelen bij deze doelgroep. Trauma kan niet alleen leiden tot een posttraumatische stress stoornis maar ook tot allerlei andere psychische en psychiatrische problemen. Daarom is het belangrijk traumasensitief te kijken en zonodig te werken. Deze comorbiditeit kent drie grote uitdagingen voor zorgverleners: zoveel mogelijk voorkomen en vroegtijdig identificeren, effectief behandelen en behandel dropout voorkomen. In deze interactieve lezing wordt ingegaan op de huidige kennis rond het ontstaan en de interactie tussen trauma en verslaving, de diagnostiek en behandeling daarvan en uitdagingen daarbij en recente ontwikkelingen.

Wiebren Markus, GZ-psycholoog en onderzoeker, IrisZorg

14:45Middagpauze
15:00Keuzesessie: Ronde II

Keuze uit sessie C of D

Sessie C: Slaapstoornissen en verslavingsproblematiek

De aandacht voor slaapproblemen neemt steeds meer toe, maar blijft vaak nog onderbelicht binnen de ggz en verslavingszorg. Toch is het wel degelijk van belang om aandacht te hebben voor slaapproblematiek, omdat er een verband bestaat tussen slecht slapen en psychische problematiek. Slecht slapen kan namelijk leiden tot controleverlies, wat kan resulteren in een verslaving.

Tijdens deze sessie gaan we daarom onder meer in op de prevalentie van slaapstoornissen bij verslavingsproblematiek. Daarnaast kijken we ook naar de samenhang van slaapproblemen en verslaving. Tevens zullen er concrete handvatten aangedragen worden om in de praktijk slaapbevorderende interventies in te kunnen zetten.

Erwin Norder, verpleegkundig specialist GGZ, Kick your Habits

 

Sessie D:

Kunnen voorgeschreven cannabinoiden cannabis vervangen?

Wetswijzigingen hebben medicinale cannabis voorschrijven mogelijk gemaakt, maar toegang blijft beperkt. Voorschrijvers ervaren uitdagingen door stigma en gebrek aan informatie, terwijl veel patiënten, vooral bij psychiatrische aandoeningen, illegale cannabis blijven gebruiken. Deze sessie zal controverses en oplossingen bespreken rondom het voorschrijven van cannabis, vooral bij mensen met psychische klachten.

Albert Batalla Cases, psychiater en onderzoeker, UMC Utrecht & hoofddocent Radboudumc

16:00Einde programma, afsluiting met een drankje

€ 350,- pp. excl. btw

 

Meer over prijzen en kortingen

 

 

  • Onderzoek en praktijk
  • Uitgelicht: ADHD en trauma
  • DD problematiek in het beschermd wonen
  • Vakkundige sprekers
08-10-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP):* 4 punten

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN):* 4 punten

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR):  5 punten

Kwaliteitsregister  V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

  • Scholing Consultatieve Psychiatrie
  • Scholing GGZ
  • Scholing SPV

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname aan dit congres kost € 375,-p.p. excl. btw

Vroegboekkorting 

t/m 22 juli € 25,-

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?