Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg
Overheid & Justitie
Ziekenhuiszorg

Drugs

7e Landelijke congres

Woensdag 28 juni 2023 | 10.00 – 16.00 uur

 

Het gebruik van (party)drugs en andere stimulerende middelen, zoals lachgas en cannabis neemt nog steeds toe. De markt ontwikkelt zich erg snel en het wordt steeds makkelijker om aan drugs te komen. Problematisch gebruik en verslaving komt dan ook vaker voor. Als professional is het lastig goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Goed geïnformeerd zijn over de mogelijke effecten en de behandelmogelijkheden zorgt ervoor dat jij meer grip hebt op de ingewikkelde wereld van drugs en verslaving.

 

Deze dag zit vol lezingen van bevlogen professionals waarin onder meer specifieke soorten drugs uitgelicht worden en geeft jou de nodige informatie op het gebied van gebruikers, effecten, gezondheidsrisico’s en behandeling. Je krijgt kennis, aanknopingspunten en (nieuwe) inzichten mee waarmee jij als (zorg)professional de juiste zorg kunt verlenen bij druggerelateerde problematiek.

 

Doelgroep

Professionals werkzaam in de GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, GGD en de SEH. Tevens is dit congres bedoeld voor preventiewerkers, beleidsmakers en medewerkers bij gemeenten, politie, EHBO en grote evenementen en festivals.

 

Programma

09:30Registratie en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter
  • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie
  • Korte inleiding op het thema

Ton Nabben, criminoloog Hogeschool van Amsterdam

10:20Update: Actuele cijfers en trends

Wat zijn de ontwikkelingen in de markt en het gebruik van drugs en nieuwe psychoactieve stoffen? Welke uitdagingen komen we daarbij tegen?

Daan van der Gouwe, drugsonderzoeker programma Drug Monitoring & Policy Trimbos-instituut

11:05Gelegenheid voor vragen
11:15Ochtendpauze met koffie/thee en vers fruit
11:45Uitgelicht: Vapen (e-sigaret)

Het gebruik van een vape is onder jongeren en jongvolwassenen steeds populairder geworden. Toch is er onterecht een beeld ontstaan dat vapen niet zoveel kwaad kan, mede door de vrolijke kleuren waarin ze te koop zijn en de misleidende marketing. Vapen is wel degelijk schadelijk voor de gezondheid.

Tijdens deze lezing gaan we in op de samenstelling en gezondheidsrisico’s van vapen. Ook behandelen we de vraag of vapen een geschikt rookstopmiddel is of dat er sprake is van een wolf in schaapskleren? Is het geen afstap- maar een opstapproduct? Daarnaast gaan we nader in op het verschil met een IQOS of andere vormen van verhitte tabak.

Tenslotte zullen we ingaan op de vragen; wat doen we ermee? Wat is de reactie van de overheid? Hoe zetten we in op preventie?

Esther Croes, Arts-epidemioloog – Tabaksontmoediging & Drug Monitoring, Trimbos-instituut

12:45Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

A.  GHB

Wat is GHB en wat doet het precies? De complexe problematiek en snelle terugval van GHB-gebruikers vraagt van hulpverleners een goede kennis en aanpak. In deze lezing bespreekt Harmen Beurmanjer het middel GHB op het gebied van gebruik, schadelijkheid, bejegening en behandeling.

Dr. Harmen Beurmanjer, onderzoeker NISPA/Novadic-kentron en hoofddocent Verslaving GZ-opleiding RINO Zuid/RCSW

 

B. Chemsex

Seks onder invloed van drugs is een wereldwijd groeiend fenomeen. Sinds 2016 signaleert Mainline de opkomst van chemsex onder verschillende subgroepen en daarbij een groeiende groep problematische gebruikers op zoek naar hulp en support. Naast abstinentie vraagt de zoektocht naar een positief seksleven zonder drugs veel geduld en inspanning. In deze presentatie geeft Leon Knoops van Mainline een actueel beeld van populaire drugs(combinaties), mogelijke gezondheidsrisico’s en de holistische info- en hulpbehoefte van gebruikers die zelfcontrole zoeken, willen stoppen of zijn gestopt met chemsex.

Leon Knoops, chemsex expert en veldwerker, coach en trainer Mainline

 

14:45Middagpauze, wisseling van sessies
15:00Keuzesessie: Ronde II

Keuze uit sessie C of D

C. Lachgasverslaving in de praktijk

Voorheen werd nog gedacht dat lachgas niet zo verslavend kon zijn wegens het korte effect ervan. Inmiddels zien onder meer artsen en behandelaren in de verslavingszorg een grote toestroom van lachgasgebruikers en worden steeds meer patiënten behandeld voor hun lachgasverslaving. In deze lezing zal verslavingsarts Yll Nushi zijn kennis delen over lachgasgebruik- en verslaving. Je komt meer te weten over de omvang van de groep lachgasgebruikers, over de (patho)fysiologie en het klinische beeld dat kenmerkend is voor deze groep. Ook zullen we ingaan op de verslavingskenmerken, de diagnostiek en behandeling. Ten slotte zal er nog iets vertelt worden over de wetgeving rondom lachgas.

Yll Nushi, verslavingsarts Jellinek

 

D: In gesprek over cannabis – Cannabispreventie voor mensen met een LVB

Mensen met een LVB hebben een groter risico op problematisch middelengebruik. Cannabis wordt na alcohol en roken het meest gebruikt. Veel mensen zijn echter nog onvoldoende bekend met de risico’s van hasj en wiet. Het is daarom belangrijk om in de LVB-zorg aandacht te hebben voor cannabispreventie. Toch vinden veel professionals het lastig om hierover het gesprek aan te gaan. Hoe kunnen we elkaar helpen om dit meer vanzelfsprekend te maken? Marjan Möhle deel de ervaringen van het Trimbos-instituut met het traject In gesprek gaan over cannabis in de LVB-zorg.

Marjan Möhle, wetenschappelijk medewerker programma Alcohol, team Alcohol- en Drugspreventie, projectleider Open en Alert Trimbos-instituut

16:00Plenaire afsluiting o.l.v. de dagvoorzitter
16:15Einde programma, napraten met een drankje

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

  • Deskundige sprekers
  • Verschillende drugs uitgelicht
  • Laatste ontwikkelingen
  • Ruimte voor jouw vragen
28-06-2023
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN):  5 punten

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)*:  4 punten

SKJ: 5 punten

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

 

*Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?