Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Overheid & Justitie

De Wvggz & Wzd, voor gemeenten en GGD | Masterclass

Een samenwerking met mr.dr. Emke Plomp

 

Woensdag 1 februari 2023 | 13:00 – 17:00 uur | maximaal 40 deelnemers

 

Inmiddels zijn de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) ongeveer drie jaar van kracht. Met deze nieuwe wetten hebben gemeenten en directe partners zoals de GGD nieuwe taken gekregen. Dit geldt vooral voor de Wvggz, waarin de gemeente de taak heeft gekregen om een meldpunt in te richten en een verkennend onderzoek uit te (laten) voeren, maar ook op basis van het wederkerigheidsprincipe een inspanningsverplichting heeft om de essentiële voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven van een patiënt die verplichte zorg krijgt zoveel mogelijk te (doen) vervullen. In het kader van de Wzd zijn deze taken minder expliciet vastgelegd, maar heeft de gemeente ook een taak bij de tenuitvoerlegging van maatregelen. En in beide wetten gelden diverse verplichtingen tot uitwisseling van patiëntgegevens.

 

De complexiteit en de omvang van deze taken vraagt veel van gemeenten. Bij medewerkers van de gemeenten of de GGD bestaan ook veel vragen, bijvoorbeeld over welke wet wanneer van toepassing is en over de rollen en verantwoordelijkheden van partijen. Deze masterclass beoogt daaraan tegemoet te komen.
 
Je krijgt eerst een overzicht van de wettelijke verplichtingen die uit beide wetten voortvloeien voor gemeenten. Vervolgens gaan we uitgebreid in op de ervaringen die hiermee inmiddels zijn opgedaan in de praktijk. Hoe gaat het nu? Welke knelpunten kom je daarbij tegen? Welke verschillen zijn er tussen verschillende gemeenten? En vooral ook: wat kan je wellicht leren van de goede voorbeelden die er zijn? Dit doen we aan de hand van de resultaten van de wetsevaluatie Wvggz-Wzd, maar vooral ook door hierover met elkaar in gesprek te gaan.

 

Spreker

Mr.dr. Emke Plomp, psychiater en gezondheidsjurist. Klik hier voor meer informatie over de spreker.

 

Doelgroep

Iedereen die vanuit zijn/haar functie bij de gemeente of GGD te maken heeft met de Wzd en de Wvggz. Bijvoorbeeld: proces- en casusregisseurs, adviseurs, zorgprofessionals en trajectbegeleiders. Daarnaast kan deze masterclass interessant zijn voor professionals vanuit de GGZ die veel te maken hebben met gemeenten. Let wel op: deze masterclass kent een maximum van 40 deelnemers, wacht dus niet te lang met aanmelden!

 

Programma

12:45Registratie en ontvangst
13:00Wvggz en WZD op hoofdlijnen

Hoofdlijnen van beide wetten, voor zover relevant voor gemeenten. Wanneer is welke wet van toepassing? Welke taken en verantwoordelijkheden gelden daarbinnen voor gemeenten? Welke informatie mag wel/niet worden uitgewisseld?

14:15Pauze

Er is verse koffie en thee, frisdrank en ijswater beschikbaar.

14:30Ervaringen met het verkennend onderzoek en het wederkerigheidsprincipe Wvggz

Hoe gaat het met de uitvoering van het verkennend onderzoek in de praktijk? Welke ervaringen zijn er met de verplichtingen uit hoofde van het wederkerigheidsheidsprincipe?

15:30Pauze

Er is verse koffie en thee, frisdrank en ijswater beschikbaar.

15:45Ervaringen met de Wet zorg en dwang en met de samenloop Wvggz-Wzd

Welke ervaringen heeft u met de uitvoering van de Wzd en de samenloop Wvggz-Wzd? Wat kunt u hierin van elkaar leren?

16:45Laatste vragen en afronding
17:00Einde Masterclass

€ 374,- excl. btw p.p.

Meer over prijzen en kortingen

  • Expert-spreker Emke Plomp
  • Veel ruimte voor vragen en kennisuitwisseling
  • Inclusief thee/koffie/fris
01-02-2023
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Inschrijven

Je investering

Deelname: € 374,- excl. btw per persoon

 

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,- korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,- korting.

 

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?