Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Overheid & Justitie

Verward gedrag op straat

Landelijk congres

Dinsdag 27 juni  | 10.00 – 16.15 uur

 

Het aantal meldingen van mensen met verward of onbegrepen gedrag is de afgelopen jaren toegenomen, tegenwoordig gaat het om ongeveer 12.000 meldingen per maand. Het gaat hierbij om een grote diversiteit aan mensen met een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Zo kan het gaan om overlastgevers uit verveling of onvrede met de maatschappij, maar ook om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, daklozen, mensen met een psychiatrische stoornis, verslaving of een oudere dame met dementie die op straat ronddoolt.

 

Deze complexiteit vraagt om specifieke hulpverlening en samenwerking. Als professional kan het soms ontbreken aan de specifieke kennis en ervaring die nodig is bij de zorg voor deze diverse groep. Vanuit de overheid wordt het probleem erkend en is er veel geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van initiatieven die bijdragen aan de ‘juiste vorm van zorg of ondersteuning voor de mensen achter deze meldingen’. Maar wat werkt, en wat niet? Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan deze mensen? Hoe maak je echt contact met deze groep? Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden in de zorg voor verwarde personen?

 

Tijdens dit congres kijken we naar de oorzaken van de stijging van de meldingen en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.

 

Doelgroep

Zorg- en hulpverleners uit maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ambulancedienst, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door dagvoorzitter | Gerard Lohuis
 • Korte introductie op het programma
 • Blik op recente ontwikkelingen
 • Kennismaken met de zaal: achtergrond en verwachtingen deelnemers

 

Gerard Lohuis
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Buurtzorg T-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

10:30Samenwerking Veiligheid en Zorg - project | Hadeline Vorselaars-Rietbergen

ZonMW-project over de verbetering van de samenwerking tussen veiligheid en zorg in de praktijk voor mensen met onbegrepen gedrag. Het project is gestart in juni 2022 en loopt tot maart 2023 en betreft de samenwerking tussen GGD, GGz, politie, ambulancedienst maar zeker ook met ervaringsdeskundigen en naasten, die een belangrijke inbreng hebben in het project.

In het project zijn veel knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Welke conclusies en lessen kunnen hieruit getrokken worden, welke verbeteringen worden het meest kansrijk geacht en  wat kunnen andere steden hiervan leren?

 

Hadeline Vorselaars-Rietbergen – Projectleider Verbetering Samenwerking Veiligheid en Zorg | HDLN Consultancy

 

11:30Koffiepauze
12:00In verwarde staat | Karlijn Roex

Ervaringsdeskundige en socioloog Karlijn Roex schreef een boek over haar ervaringen nadat ze als ‘verward persoon’ werd gelabeld. Vanuit het perspectief van die eigen ervaringen bespreekt zij haar overtuigingen en aanbevelingen voor het beleid van omgaan met verwarde personen en verwardheid in het algemeen.

 

Karlijn Roex
Freelance spreker, auteur en trainer bij Karlijnroex.net

12:45Vragen en discussie
13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45De weg kwijt! | Jan van der Hammen

Door de vergrijzende samenleving en de druk op de zorg wonen mensen met (een vorm van) dementie steeds meer en langer thuis. Regelmatig treffen we deze mensen in verwarde toestand aan op straat. Jan van der Hammen, bekend van de reclame met de man met de fiets op straat, vertelt uit eigen ervaring wat werkt en vooral niet helpt. Hij biedt inzicht in het (verwarde) gedrag van mensen met dementie, de herkomst hiervan en geeft praktische tips en handvatten die tot onverwachte veranderingen kunnen leiden. Zijn motto hierbij is: “We lossen niet alles op maar we vinden altijd een sleutel om gedrag te beïnvloeden”.

 

Jan van der Hammen
Trainer, acteur en CCE-consulent bij onbegrepen gedrag

14:30Verward van straat gehaald, en dan? | Spreker namens Ambulancedienst

Binnen Ambulance Amsterdam is de Midden Complexe zorg de afdeling die met name personen met verward gedrag ziet, beoordeeld en vervoert. Over hun aanpak en succesvolle samenwerking met acute psychiatrie.

 

Spreker namens Ambulancedienst Amsterdam

 

15:15Korte pauze
15:30Zorg en veiligheid, over samenwerking tussen de wijk-GGD’er en politie | Esther Pullen & Brenda van Middelkoop

Met de wijk-GGD’er krijgen steeds meer mensen met verward of onbegrepen gedrag passende hulp nog voordat er een escalatie plaatsvindt en deze personen in de politiecel kunnen belanden. In een vroeg stadium wordt de samenwerking opgezocht tussen de politie en de wijkGGD. Soms gaan ze samen op pad en soms is de politie helemaal niet nodig. Veel signalen komen tegenwoordig ook rechtstreeks bij de WijkGGD terecht en niet meer bij de politie. Dit is een vooruitgang voor de persoon zelf maar ook voor de inzet van de politiecapaciteit.

 

In meerdere gemeentes werkt de politie samen met wijk-GGD’ers om personen met verward gedrag te helpen. Deze aanpak zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen zorg en politie. Wat kunnen we leren van de aanpak, wat is belangrijk in de samenwerking?

 

Esther Pullen, wijk-GGD’er GGD Hart voor Brabant en Brenda van Middelkoop, Operationeel Specialist A Zorg en Veiligheid, Politie basisteam Meierij

16:15Afsluiting en borrel
Presentaties downloaden

€ 375,-p.p. excl. Btw

Meer over prijzen en kortingen

 

 • Deskundige sprekers
 • Kennis uit de praktijk
 • Praktische handvatten
 • Ruimte voor jouw vragen
27-06-2023
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

Registerplein: 5 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Ervaringsdeskundigen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Kinderwerkers/Jongerenwerkers
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Bij voldoende interesse zullen we jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname aan dit congres kost € 375,- excl. btw per persoon

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?