‘Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde’

‘Over de schutting’: van handelingsverlegenheid naar verpleegkundige verantwoordelijkheid

* deel deze informatie met uw eigen netwerk op social media via deze buttons
  Deel deze aankondiging op Facebook   Deel deze aankondiging op Linkedin   Deel deze aankondiging op Twitter

ACCREDITATIE
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals:
6 punten - Scholing GGZ
6 punten - Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
6 punten - Scholing Praktijkverpleegkunde
6 punten - Scholing SPV
6 punten - Scholing Transferverpleegkunde
6 punten - Scholing Wijkverpleegkunde

5 punten - Beroepsorganisaties: Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register:
5 punten - Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
5 punten - Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
5 punten - Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
5 punten - Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
5 punten - Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen


NATIONAAL CONGRES GGZ-VERPLEEGKUNDE

‘Over de schutting’: van handelingsverlegenheid naar verpleegkundige verantwoordelijkheid

We doen het zelf natuurlijk nooit, maar collega’s helaas wel: mensen met ingewikkelde problemen of moeilijk gedrag ‘over de schutting gooien’. Dit zien we in de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en ook in de ouderenzorg/ psychogeriatrie. Soms weten we als verpleegkundigen maar moeilijk met deze ingewikkelde problematiek om te gaan. Vanuit ‘handelingsverlegenheid’ trekken we onze handen van iemand af en leggen de verantwoordelijkheid bij collega’s, bij een ander team, bij een andere instelling of bij de familie. Het gaat hierbij zelden om mensen bij wie de zorg soepel verloopt en die voorspoedig herstellen. Het zijn juist cliënten die bijvoorbeeld ernstig suïcidaal of agressief zijn, die zich niet houden aan afspraken, of die op een andere manier niet doen wat we – onuitgesproken – van hen verwachten.

De ‘schutting’ staat symbool voor schotten tussen professionals en voorzieningen in de genoemde gezondheidszorgsectoren. Maar ook buiten deze gezondheidszorgvoorzieningen worden deze schotten ervaren. De politie neemt het groeiende aantal ‘verwarde personen’ vooral de GGZ kwalijk. De huisarts vraagt zich af hoe lang bepaalde cliënten moeten wachten op behandeling en waarom sommige cliënten zo moeilijk te plaatsen zijn bij een passende voorziening. Het wijkteam zoekt vaak zonder succes naar consultatie en expertise van GGZ-professionals.

We zouden moedeloos kunnen worden van al deze ‘schuttingen’. Maar dat is niet nodig want op deze congresdag hebben we het met elkaar over het nemen van professionele verpleegkundige verantwoordelijkheid. Wij stellen kritische vragen over het ‘over-deschutting- probleem’ en hoe wij hier als verpleegkundigen mee omgaan. Welke signalen wijzen er binnen je team op dat problemen over de schutting worden gegooid? Hoe reflecteer en reageer je hierop? We zoeken vooral naar praktische oplossingen. Hoe kunnen we als verpleegkundigen onze professionele verantwoordelijkheid nemen en samenwerken met collega’s binnen en buiten de GGZ? En hoe kunnen we goed samenwerken met de cliënten zelf en met hun familieleden en naasten?

In het ochtendprogramma laten toonaangevende sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun licht schijnen op deze thematiek. In het middagprogramma kunt u in verschillende workshops zelf aan de slag vanuit de specifieke sector waar u werkzaam bent: de GGZ, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie. We onderzoeken aan de hand van concrete casuïstiek hoe het ‘over de schutting fenomeen’ eruit ziet binnen uw sector: hoe ontstaat het en waardoor wordt het in stand gehouden? Maar vooral kijken we naar praktische oplossingen met inzet van uw eigen professionele verantwoordelijkheid. Deskundige workshopleiders zullen de workshops begeleiden.

Het programma sluit af met een presentatie waarin de problematiek en de oplossingen worden belicht vanuit het patiënten- en familieperspectief.

U kunt zelf een bijdrage leveren aan het congres via inzending van een abstract voor een posterpresentatie (deadline inzendingen is 14 juni en inmiddels gesloten).


Het belooft een inspirerende en leerzame dag te worden. U bent van harte welkom!

De programmacommissie,

Prof. dr. Berno van Meijel (voorzitter)
Ronald van Gool
Dr. Nynke Boonstra
Dr. Bauke Koekkoek
Drs. Diana Polhuis
Prof. dr. Peter Goossens
Patrick Groenewegen
Casper NusselderPROGRAMMA

Dagvoorzitter: Bart Spijkerboer

09.30 Welkom door de dagvoorzitter

09.40 Opening door Marie-Louise van der Kruis, MCM (bestuurslid V&VN)

09.50 - 10.15
Verward in Nederland. Alarmerende toename of angstige stemmingmakerij?
Dr. Bauke Koekkoek
Lector Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen / verpleegkundig specialist en hoofd EPA-onderzoekslijn, Pro Persona

10.15 - 10.40
Over de schutting, in de separeer! Of kan het anders?
Dr. Yolande Voskes
Senior onderzoeker, afdeling Metamedica VUmc

10.40 – 10.55 Intermezzo Spijker & Hamer

10.55 – 11.25 PAUZE

11.25 - 12.15
De presentie-benadering: kan deze bijdragen aan goede zorg voor complexe cliënten in de GGZ?
Prof. dr. Andries Baart
Bijzonder hoogleraar Presentie en Zorg Extraordinary Professor, Optentia Research Focus Area, North-West University, Vanderbijlpark, South Africa

12.15 – 12.30 Afsluiting plenair door Spijker & Hamer

12.30 – 12.40 Uitreiking posterprijs 2017. De prijs wordt ter beschikking gesteld door Nurse Academy

12.40 – 13.40 LUNCH

13.40 - 14.40
Workshops Ronde 1
Workshops ‘Over de schutting’ in de GGZ, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de ouderenzorg/psychogeriatrie

14.40 – 15.10 PAUZE

15.10 - 16.15
Workshops Ronde 2
Workshops ‘Over de schutting’ in de GGZ, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de ouderenzorg/psychogeriatrie

16.15 - 16.40
Vraagverlegenheid en handelingsverlegenheid: een ongelukkig huwelijk
Bert Stavenuiter
Directeur Ypsilon

16.40 Afsluiting dagvoorzitter

16.45 BORREL


WORKSHOPS

1. Langdurig klinische zorg
Drs. Irma de Hoop
Verpleegkundig specialist GGZ / VS Opleider, Yulius / Voorzitter V&VN Verpleegkundig Specialisten

2. Langdurige ambulante zorg
Gerard Lohuis
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Lentis Trainer, docent en opleider, Hanzehogeschool Groningen

3. High Intensive Care
Monique Menger
Verpleegkundig Specialist GGZ, GGZ Friesland

4. Ontschotting van het klinische en ambulante veld in de verslavingszorg
Ronald Touw
Verpleegkundig Specialist GGZ / Voorzitter Verpleegkundige Adviesraad, Parnassia Groep / Voorzitter V&VN Denktank GGZ
Terry Winkler
Verpleegkundig Specialist GGZ

5. Forensische zorg
Drs. Diana Polhuis
Verpleegkundig specialist GGZ / Hoofdopleider GGZ-VS Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist

6. Jeugdigen / adolescenten
Richard Vijverberg
Verpleegkundig specialist GGZ, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie GGZ-Delfland

7. Psychogeriatrische zorg / ouderenzorg
Dr. Wim Houtjes
Verpleegkundig specialist GGZ / Hoofdopleider GGZ-VS Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist
Dr. Robbert Gobbens
Associate lector multimorbiditeit, Hogeschool Inholland

8. Vervallen

9. Somatiek, is zeg maar niet zo mijn ding!
Marieke van Piere
Verpleegkundig Specialist GGZ / Voorzitter V&VN consultatieve psychiatrie

* WORDT ENKEL IN RONDE 1 GEGEVEN!
10. De presentie-benadering in de praktijk: kansen voor GGZ- verpleegkundigen

Prof. dr. Andries Baart
Bijzonder hoogleraar Presentie en Zorg Extraordinary Professor, Optentia Research Focus Area, North-West University, Vanderbijlpark, South Africa


LOCATIE
Congrescentrum 'De Reehorst'
Bennekomseweg 24 - 6717 LM Ede (Gld)
Tel. 0318 - 75 03 00
'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.
Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid.


ORGANISATIE
Het congres wordt georganiseerd door V&Vn in samenwerking met Stichting Sympopna.


KOSTEN
295,- euro.
Studenten (zonder vast inkomen), ervaringsdeskundigen (niet in loondienst) en familieleden kunnen een korting aanvragen van 20% via emailadres: info@sympopna.nlINSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt digitaal door ons digitale online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. De inschrijving online is nu gesloten. U kunt zich 28 juni nog wel melden en inschrijven aan de inschrijfbalie in Ede.

Gelijktijdig met uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer”. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling.

Inschrijfvoorwaarden:
U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 16 juni 2017. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 16 juni 2017 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl