De complexiteit van Stress

De Reehorst,


TERUGBLIK

Artikel : 2 augiustus 2017 / Deviant
Artikel in Deviant over het succesvolle congres 'De complexiteit van Stress' d.d. 19 april 2017
Het ziet ernaar uit dat het begrip stress in de toekomst een kernbegrip wordt in de gezondheidszorg. Zo het dat niet al is. Want veel en langdurende stress maakt ziek. Dit bleek tijdens het symposium dat Sympopna in april organiseerde rond het boek Stressbeeld van Christina van der Feltz-Cornelis. Bij het ervaren en het kunnen hanteren van stress spelen zowel het individu als de omgeving een grote rol.....