‘Somatiek en leefstijl in de GGZ

mogelijkheden tot verbetering

15 februari 2018 - Hogeschool Inholland-Diemen

Het symposium is volgeboekt.

INLEIDING

Onderzoek bevestigt in toenemende mate dat de lichamelijke gezondheid van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) veel aandacht behoeft. De levensverwachting van deze groep patiënten is gemiddeld 15 tot 20 jaar korter vergeleken met mensen uit de reguliere bevolking. Het risico is vooral verhoogd op ziektes zoals hart- en vaataandoeningen, diabetes, infectieziekten en diverse soorten kanker. Niet alleen de levensduur, maar ook de kwaliteit van leven wordt sterk nadelig beïnvloed door deze lichamelijke aandoeningen. De oorzaken zijn complex en divers. Zo weten we dat het psychiatrisch ziektebeeld zelf invloed heeft op de lichamelijke gezondheid, bijvoorbeeld via genetische factoren en gedrag. Ook is bekend dat de psychofarmaca van invloed zijn op de gezondheid, onder meer doordat zij bijdragen aan toename van gewicht van patiënten. Verder is het van belang om de leefstijl goed in ogenschouw te nemen: weinig bewegen, ongezonde voeding, roken en middelengebruik dragen sterk bij aan een slechte gezondheid.

Dat hier een belangrijke taak ligt voor patiënten zelf, voor hulpverleners en familieleden is evident.

De afgelopen twee jaren is het project ‘Leefstijl En Fysieke gezondheid van patiënten met EPA’ (LEF) uitgevoerd, met als doel de implementatie en de effecten te onderzoeken van een interventieprogramma voor somatische screening en leefstijlbevordering bij patiënten met EPA. Dit mini-symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de afronding van dit project. We kunnen er veel van leren en daarom willen we de bevindingen graag met u delen. Naast de resultaten van dit LEF-project belichten we tevens diverse aspecten van het thema gezondheid in de GGZ. Vragen worden beantwoord als: Hoe ernstig is het probleem ten aanzien van de lichamelijke gezondheid van patiënten met een ernstige psychische aandoening? Wat moeten we er als eerste aan doen en wie kan daaraan een bijdrage leveren? Hoe kunnen we noodzakelijke veranderingen realiseren in de weerbarstige GGZ-praktijk met alle ontwikkelingen die gaande zijn? En: welke bijdrage kan ikzelf leveren binnen mijn alledaagse werk?

We hopen voor u een aansprekend programma te hebben samengesteld dat inspireert en bijdraagt aan voortvarende vernieuwing van de GGZ-praktijk met als doel bij te dragen aan een betere lichamelijke gezondheid van de patiënten.

We heten u van harte welkom!

Prof. dr. Berno van Meijel, dagvoorzitter,
Lector en bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde

(Hogeschool Inholland, VUmc/afdeling Psychiatrie, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS)


PROGRAMMA

PROGRAMMACOMMISSIE
Prof. dr. B. van Meijel (voorzitter)
Dr. N. van der Voort.

12.45 uur Ontvangst met koffie en thee
 
13.30 uur Welkom door de dagvoorzitter
 
13.45 uur Lijf en leven
Prof. dr. Wiepke Cahn
Psychiater en onderzoeker Universitair Medisch Centrum Utrecht
 
14.15 uur LEF: de resultaten
Dr. Nienke van der Voort
Docent en onderzoeker Hogeschool Inholland
 
14.45 uur De feiten over gedragsverandering: realistisch, geruststellend en (een klein beetje) hoopgevend
Dr. Martin Appelo
Gezondheidszorgpsycholoog / gedragstherapeut
 
15.15 uur Pauze
 
15.45 uur De praktijk
Een ervaringsverhaal over leefstijlverandering van Ronald en Koen
Ronald Touw Msc.
Verpleegkundig specialist GGZ
Koen
Cliënt
 
16.15 uur Discussie met forum en publiek
 
16.45 uur Afsluiting
dagvoorzitter
 
17.00 uur Hapje en drankje!

ACCREDITATIE
3 punten - Kwaliteitsregister V&V

3 punten - VSR (Verpleegkundig Specialisten Register)

3 punten - POH GGZ (Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ)

DOELGROEP
Het mini-symposium richt zich op alle professionals, managers, onderzoekers en beleidsmakers werkzaam in de GGZ.

LOCATIE
Hogeschool Inholland
Wildenborch 6
1112 XB Diemen

KOSTEN
30,- euro
Medewerkers Inholland, Parnassia, GGZ inGeest, Pro Persona en studenten van Inholland kunnen wegens hun deelname aan het LEF-project voor dit symposium gratis inschrijven (zie keuze op inschrijfformulier).

INSCHRIJVING
Inschrijving is niet meer mogelijk.

INFORMATIE & VRAGEN SYMPOSIUM
S. Balesar
Hogeschool Inholland
Tel. 088-46600818
Email: sharmila.balesar@inholland.nl

INFORMATIE INSCHRIJVINGEN / FACTUUR
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: administratie@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl