‘Kwaliteit en professionaliteit in de complexe werkelijkheid van de Forensische Psychiatrie’

10 november 2017 - De Doelen, Rotterdam


Dit congres wordt georganiseerd naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van FPC de Kijvelanden. FPC de Kijvelanden is onderdeel van Fivoor, een brede fusie-organisatie van partners in de forensische en intensieve psychiatrie in de Randstad. Samen met Palier (onderdeel van Parnassia Groep) en Aventurijn (onderdeel van Atrecht GGZ) wordt intensief gewerkt aan de vorming van één nieuwe organisatie. Fivoor, een sterke keten in de forensische en intensieve psychiatrie, is per 1 januari 2018 een feit.


ACCREDITATIE

4 punten - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

5 punten - Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals

5 punten - Beroepsorganisaties: Registerplein

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten - Scholing acute zorg bij somatische aandoeningen
5 punten - Scholing chronische zorg bij somatische aandoeningen
5 punten - Scholing geestelijke gezondheidszorg
5 punten - Scholing intensieve zorg bij somatische aandoeningen
5 punten - Scholing preventieve zorg bij somatische aandoeningen

6 punten - NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)

5 punten - Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten- (FGzPt)

5 punten - Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Accreditatie ook aangevraagd voor:
  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

INLEIDING

Hulpverleners die zich elke dag opnieuw inzetten voor forensisch psychiatrische patiënten, streven permanent naar behandeling van hoge kwaliteit en zorg op maat voor patiënten die in het verleden ernstige gewelddadige delicten hebben gepleegd en een verhoogd risico op recidive hebben binnen en buiten de instelling. Professionals werken vaak onder hoogspanning omdat verschillende belangen moeten worden gediend: de veiligheid van het personeel, van medepatiënten en van de patiënt zelf. Daarnaast dragen zij verantwoordelijkheid voor de veiligheid van burgers in de samenleving wanneer patiënten geresocialiseerd worden. Over hun schouders kijken politici, media, toezichthouders, financiers en publiek mee. Na een incident is er pittige kritiek. Bij successen is er helaas nog te weinig waardering. Hier ligt een uitdaging om onze waardevolle investering in een betekenisvol bestaan voor patiënten, en daarmee maatschappelijke veiligheid, te benadrukken.

Deze complexe werkelijkheid speelt door in de dagelijkse behandeling. Hier moeten (behandel)behoeften en rechten van de patiënt centraal staan en principes als ‘matched care’ en ‘shared decision-making’ gevolgd worden. Van professionals wordt verwacht dat zij patiënten binnen een bepaalde behandelduur kunnen resocialiseren zonder risico op recidive. Belangrijke vooruitgang om de kwaliteit van de risicotaxatie en de effectiviteit van forensische behandeling te verbeteren is geboekt. De realiteit is echter dat het uitsluiten van ernstige incidenten een illusie is. Dit maakt het werken in de forensische psychiatrie tot een zoektocht naar balans. Met beperkte middelen en mogelijkheden moeten zwaarwegende beslissingen worden genomen en grote verantwoordelijkheden worden gedragen.

Tijdens het congres ‘Kwaliteit en professionaliteit in de complexe werkelijkheid van de Forensische Psychiatrie’ wordt ingegaan op de mogelijkheden, maar ook op de grenzen, beperkingen en uitdagingen van de forensische psychiatrie en psychologie. Verschillende sprekers laten hierop hun licht schijnen, dit met het besef dat honderd procent veiligheid uiteindelijk een illusie is. Met deze gedachte gaan we ook in op de veiligheid van medewerkers in de forensische psychiatrie. Dagelijks ervaren we de grote noodzaak om met beperkte middelen te zorgen voor voldoende veiligheid van personeel. Waar we patiënten de mogelijkheid bieden om te oefenen met vrijheden met het oog op hun resocialisatie, maar gelijktijdig zorgdragen voor de veiligheid van personeel én van de samenleving.

Centraal staat: wat kan de forensische psychiatrie bieden? Wat zijn grenzen en onmogelijkheden? Wat kan en mag van de professional worden verwacht? Deze complexe werkelijkheden in de forensische psychiatrie zullen door een aantal gerenommeerde deskundigen worden ontrafeld. Er zal op deze congresdag ook voldoende ruimte zijn voor debat.PROGRAMMACOMMISSIE

Prof. dr. Stefan Bogaerts
Hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit van Tilburg, departement ontwikkelingspsychologie en directeur-hoogleraar Onderzoek en Behandelinnovatie Fivoor/ FPC De Kijvelanden

Prof. dr. Henk Nijman
Senior onderzoeker bij Fivoor/ Aventurijn en bijzonder hoogleraar forensische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Drs. Floor van Dijk
Psychiater/ bestuurder Fivoor/ Aventurijn

Drs. Machiel Polak
Psychiater/voorzitter raad van bestuur Fivoor/ FPC De Kijvelanden

Prof. dr. Berno van Meijel
Lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland, VUmc en Parnassia Groep

Casper Nusselder
Voorzitter stichting SympopnaPROGRAMMA

Dagvoorzitters: prof. dr. Stefan Bogaerts en prof. dr. Henk Nijman

09.25 uur Welkom door de dagvoorzitters
 
09.30 uur Opening van het congres door drs. Machiel Polak, psychiater/voorzitter raad van bestuur Fivoor/ FPC De Kijvelanden
 
09.40 uur Mr. Goof van Gemert
Divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen
 
09.50 uur Agressie vanaf de kindertijd
Dr. Sabine Roza
Psychiater en universitair hoofddocent, Erasmus MC en forensisch-psychiatrische polikliniek het Dok – Fivoor, Rotterdam
 
10.25 uur De virtuele werkelijkheid van de forensische psychiatrie
Dr. Wim Veling
Psychiater en hoofd behandelzaken afdeling Psychosen, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen
 
11.00 uur Koffiepauze
 
11.30 uur Gedicht Ingmar Heytze
 
11.35 uur Intern en extern toezicht, nut en noodzaak
Dr. Jacques Lucieer
Psychiater en eigenaar Lucieer, Advies en Beleid Gezondheidszorg
 
12.10 uur Met de voeten in de klei van de forensische zorg … en hoe veilig is het daar?
Prof. dr. Berno van Meijel
Lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland, VUmc en Parnassia Groep
 
12.45 uur Lunch
 
13.45 uur Gedicht Ingmar Heytze
 
13.50 uur Betekenisvol werken aan kwaliteit: van visie naar resultaat
Prof. dr. Wouter ten Have
Hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam/ managing partner bij Ten Have change management
 
14.25 uur Uitreiking erkenning EFQM 4 star
Boudewijn Haverlag, bestuursvoorzitter van het INK en
Ruud Stassen , directeur INK (Instituut voor Nederlandse Kwaliteit)
 
14.35 uur Theepauze
 
15.05 uur Hoe beleven patiënten forensisch psychiatrische behandeling?
Toon Walravens
Ervaringsdeskundig begeleider, GGzE/ De Woenselse Poort
Lid Europees Long-Term Forensic Psychiatric Care (LFPC)
Lid Schakelteam personen met verward gedrag
 
15.40 uur Fivoor-onderzoek in vogelvlucht
‘Flits’-presentaties door onderzoekers van Fivoor
 
16.25 uur Gedicht Ingmar Heytze
 
16.30 uur Afsluiting door de dagvoorzitters
 
16.40 uur Borrel met muziekDOELGROEP
Het congres richt zich op alle professionals, managers, onderzoekers en beleidsmakers werkzaam in de forensische psychiatrie.

LOCATIE
De Doelen
Entree Willem Burger Zaal
Kruisplein 40
3012 CC Rotterdam

KOSTEN
145,- euro.
Medewerkers FIVOOR - Kijvelanden - Palier - Altrecht Aventurijn kunnen voor dit congres gratis inschrijven (zie keuze inschrijfformulier).

INSCHRIJVING
Inschrijving online is gesloten. U kunt zich nog wel in Rotterdam bij de inschrijfbalie melden om zich in te schrijven en deel te nemen.

Inschrijfvoorwaarden:
U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 28 oktober 2017. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 28 oktober 2017 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl