Zorg rondom verward gedrag | Middagsymposium

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 100.000. Vaak gaat het hierbij om een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Deze complexiteit vraagt om specifieke hulpverlening. U als professioneel betrokkene kan het soms ontbreken aan de specifieke kennis en ervaring die nodig is bij de zorg voor deze groep waardoor het lastig is deze zorg vorm te geven.
Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan deze mensen? Hoe maak je echt contact met deze groep? Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden in de zorg voor verwarde personen? Tijdens dit middagsymposium wordt gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de stijging en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.

 

Je ontmoet

Zorg- en hulpverleners uit maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

 

Accreditatie

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 3 punten
  • Scholing Algemeen

 

 • Registerplein: 4 punten
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

 

 • Verpleegkundig Specialisten Register: 3 punten
  • Scholing verpleegkundig specialisten

 

Inschrijving

Deelname op locatie: € 285,- excl. btw

Collegakorting
Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,- korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,- korting.

Groepskorting
Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden.


Datum

02 nov 2021

Plaats

Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam

Kosten

€ 285.00