Delinquent gedrag bij LVB | Webinar

Heb jij wel eens een cliënt gehad waarvan je vermoedde dat hij zich bezighield met crimineel gedrag? Of werd je ineens gebeld met de mededeling dat je cliënt op het politiebureau zat? Vroeg je je af hoe je met deze cliënt het gesprek kon aangaan? Of hadden jullie binnen het team een discussie over of je aangifte moest doen tegen je cliënt?

Dit webinar richt zich op professionals in de zorg voor mensen met een LVB die te maken krijgen met cliënten die delinquent gedrag vertonen. Je wordt meegenomen in wat we op basis van theorie en onderzoek weten over de samenhang tussen LVB en delinquent gedrag. Daarna wordt, aan de hand van casussen uit de praktijk en vragen van de deelnemers, ingegaan op hoe je delinquent gedrag bij je cliënt kun herkennen en hoe je in de begeleiding van je cliënt kan werken aan het voorkomen van recidive. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de verschillende overwegingen die van belang zijn als je moet beslissen of je het strafrecht wil of moet betrekken bij de aanpak van je cliënt.

Sprekers:

Hendrien Kaal en Wendy Langhout.

Dr. Hendrien Kaal is lector ‘LVB en risicovol gedrag’ aan Hogeschool Leiden en houdt zich daar onder andere bezig met de samenhang tussen LVB en crimineel gedrag en de herkenning en bejegening van mensen met een LVB in de strafrechtketen.

Wendy Langhout is gedragsdeskundige bij Middin, verbonden aan de crisislocatie en het specialistisch ambulante team. Binnen beide teams krijgt ze veel te maken met cliënten met een strafblad en delinquent gedrag.

Doelgroep:

Professionals werkzaam met mensen met een lichte verstandelijke beperking

Klik hier om het programma te bekijken.

Accreditatie

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*:  2 punten

K&J/OG opleiding – behandeling: 0,5 punt

K&J/OG opleiding – overige taken: 0,5 punt

* SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 99,- excl. btw per persoon. Wil je met meerdere collega’s de webinar volgen, dan dient elke deelnemer apart het inschrijfformulier in te vullen.

Groepskorting
Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden.

Ik wil mij inschrijven


Datum

07 dec 2021

Plaats

Online

Kosten

€ 99.00