(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Overheid & Justitie

Armoede en schulden

Middagsymposium

Donderdag 15 juni  | 13.00 – 16.30 uur

 

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leven er in Nederland meer dan 1 miljoen mensen met problematische schulden. Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen van de overheid bestaat de vrees dat het aantal huishoudens met schulden en in armoede flink zal toenemen.

 

Gestegen energielasten, hogere woonlasten en boodschappen die duurder worden zetten het budgetplaatje steeds vaker onder druk. Ook wisselende inkomsten, geen of weinig financiële buffers en complexiteit in toeslagen en regels leiden tot een onzeker bestaan. In sommige gevallen is zelfs een dak boven je hoofd niet vanzelfsprekend. Ook voor zorg- en hulpverleners is de problematiek complex en kan het soms lastig zijn de juiste verbinding en aanpak te vinden.

 

Tijdens deze middag bieden we je nieuwe kennis en inzichten mee waarmee jij als (zorg of welzijns-)professional de juiste zorg kunt verlenen aan jouw client met armoede- en schuldenproblematiek. We geven je antwoorden op vragen als: wat kunnen we leren van recente onderzoeken naar bestaands(on)zekerheid? Welke gevolgen heeft dat voor gezondheid en welzijn? Wat kunnen hulpverleners en ervaringsdeskundigen en hun omgeving van elkaar leren en waar ligt de samenwerking tussen professionals om mensen uit de armoede-situatie te krijgen en te houden?

 

 

Doelgroep

Zorg- en hulpverleners uit maatschappelijke opvang, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, verslavingszorg,  justitie en politie, woningbouwcorporaties.

Programma

12:30Registratie en ontvangst
13:00Opening door de dagvoorzitter | Sylvia Visser
  • Korte introductie op het programma
  • Blik op recente ontwikkelingen
  • Kennismaken met de zaal: achtergrond en verwachtingen deelnemers

 

Mr. Sylvia Visser, directeur DKV Legal, gerechtsdeurwaarder, jurist

 

13:30Een (On)zeker bestaan in de stad | Aisa Amagir

Onderzoeksprogramma rond bestaanszekerheid

Door de inflatie, energiecrisis en flexibele arbeidsmarkt komt de bestaanszekerheid steeds vaker in het gedrang. Een zorgwekkende situatie. In de huidige aanpak van bestaansonzekerheid staat vooral eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid centraal. In dit programma wordt onderzocht hoe hulpinstanties, het onderwijs, werkgevers, collega’s en medeburgers een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van een onzeker bestaan.

Aisa Amagir deelt de eerste resultaten van een grootschalige kwalitatieve studie onder drie groepen die te maken hebben met een gebrek aan (zeker) werk en/of geld, én belangrijke levensgebeurtenissen: 18 worden, echtscheiding of ziekte.

 

Alle goede bedoelingen ten spijt, het vangnet van toeslagen en armoederegelingen is door de jaren heen zo complex geworden dat mensen er verstrikt in raken, concluderen Amsterdamse onderzoekers. ‘Je moet bijna universitair zijn opgeleid om bij de armoederegelingen te kunnen.’ (Het Parool, 18 feb. ’23)

 

 Aisa Amagir PhD, Programmaleider ‘Een (on)zeker bestaan in de stad’ Kenniscentrum Ongelijkheid, onderzoeker en lerarenopleider Economie, Hogeschool van Amsterdam

 

14:15Armoede krijg je gratis | Stella de Swart

Na een jarenlange strijd is het Stella uiteindelijk gelukt om uit de wirwar van bureaucratische regels te ontsnappen. Vanuit de bijstand startte zij in 2021 haar eigen onderneming en geeft als adviseur en inspirator lezingen over de dagtaak die je kunt hebben aan armoede en schulden aan bedrijven, overheden en stichtingen. Ze schreef het boek Armoede krijg je gratis en biedt zorg- en welzijnsprofessionals en ervaringsdeskundigen creatieve en inspirerende oplossingen op het gebied van armoede en schulden.

 

Stella de Swart, adviseur, inspirator, ondernemer en auteur van het boek ‘Armoede krijg je gratis’

15:00Pauze
15:30Armoede maakt ziek | Igor van Laere

Mensen die in armoede en schulden leven hebben meer kans op gezondheidsproblemen. Een integrale aanpak van armoede, schulden en gezondheid is daarom belangrijk. Waar artsen merken dat er schulden achter klachten schuilen, vermoeden hulpverleners dat cliënten gezondheidsproblemen hebben maar de nodige zorg vermijden. Wat hebben (straat)dokters en (schuld)hulpverleners van elkaar nodig om deze groep sneller en beter te helpen?

 

Igor van Laere, Social Medical Care Consultancy en Coördinator Nederlandse Straatdokters Groep

16:15Paneldiscussie, ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen o.l.v. dagvoorzitter
16:30Napraten met een drankje

€ 300,- excl. btw p.p.

Meer over prijzen en kortingen

  • Deskundige sprekers
  • Kennis uit de praktijk
  • Ruim aandacht voor jouw vragen
  • Altijd verse koffie, thee en fruit!
15-06-2023
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Registerplein:  aangevraagd

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals(V&VN): aangevraagd


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname: € 325,- excl. btw per persoon

Vroegboekkorting

t/m 3 april € 25,- korting

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?