‘Eetstoornissen’

Het nieuwe handboek eetstoornissen - actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

6 Juni 2018 - De Reehorst, Ede

Het nieuwe Handboek Eetstoornissen
Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

* Het nieuwe handboek eetstoormissen zal worden uitgereikt aan elke deelnemer aan dit symposium!

ACCREDITATIE
5 punten - Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

5 punten - Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) Nascholing Cluster1

5 punten - Accreditatiebureau - FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

5 punten - Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Consultatieve Psychiatrie
5 punten - Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing GGZ
5 punten - Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing SPV

5 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialisten

5 punten - ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) EN - Scholing
5 punten - ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) NVD - Scholing

5 punten - Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) Bij- en nascholing

5 punten - LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners

5 punten - Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) Nascholing Kindergeneeskunde

5 punten - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Nascholing psychiatrie

5 punten - Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
5 punten - Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
5 punten - Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
5 punten - Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO
5 punten - Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
5 punten - Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
5 punten - Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

6 punten - Accrediterende vereniging(en): Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten.
Register: NIP-Eerstelijnspsychologie NIP

5 punten - NIP-Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP

5 punten - Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) (ID2139)

3 punten - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

Accrediterende vereniging(en): Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten Register: Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
5 punten - K&J/OG herregistratie
0,5 punt - K&J/OG opleiding - behandeling
1 punt - K&J/OG opleiding - diagnostiek
1 punt - K&J/OG opleiding - overige taken

Dagvoorzitter: prof. dr. Annemarie van Elburg

In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.
De kennis over eetstoornissen neemt in hoog tempo toe, zowel wat betreft de genetische en fysiologische aspecten van diverse eetstoornissen als de (neuro-)psychologische en sociale aspecten. Ook is er steeds meer kennis over adequate diagnostiek en effectieve behandeling. Zelfs voor de specialist op het gebied van eetstoornissen valt het niet mee om overzicht te houden over al deze ontwikkelingen en deze op een goede wijze te vertalen naar de dagelijkse behandelpraktijk.

Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom het symposium ‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling’. We combineren tijdens dit symposium algemene thema’s die voor alle professionals in deze sector interessant zijn, met verdiepende thema’s voor geïnteresseerden in een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-biologische aspecten, (neuro-) psychologische aspecten, adequate diagnostiek van het individu en het gezin, comorbiditeit en chroniciteit. Specifieke thema’s zijn: preventie en vroegtijdige signalering, e-health, ervaringsdeskundigheid, psychologische behandelingen, non-verbale therapievormen, ethische aspecten van zorg, somatische diagnostiek, voedingsmanagement, samenwerking met familieleden, herstel en terugvalpreventie. Kortom, voor ieder wat wils.

In de ochtend zal een aantal toonaangevende sprekers ingaan op de algemene thema’s. In de middag kunt u kiezen uit een 14-tal interactieve workshops waarin experts hun kennis en inzichten ten aanzien van meer specifieke behandelaspecten presenteren.

We hopen u te mogen verwelkomen in Ede!

PROGRAMMACOMMISSIE
Prof. dr. Annemarie van Elburg (voorzitter)
Dr. Greta Noordenbos
Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek
Tamara Berends, MSc


PROGRAMMA

08.30 - 09.30 uur
Registratie en ontvangst

09.30 - 09.40 uur
Opening van het congres door de dagvoorzitter prof. dr. Annemarie van Elburg

09.40 - 10.05 uur
Epidemiologie van eetstoornissen
Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek
Opleider psychiatrie Parnassia Groep
Hoogleraar psychiatrie UMCG


10.05 - 10.35 uur
Ethische aspecten van de behandeling van Anorexia
Prof. dr. Hans van Delden
Hoogleraar medische ethiek, Universiteit Utrecht

10.35 - 11.00 uur
Biologische en genetische aspecten rondom eetstoornissen
Prof. dr. Roger Adan
Hoogleraar verbonden aan het UMC Utrecht, aan de Sahlgrenska academy at University of Gothenburg en aan Rintveld eetstoornissen kliniek, Altrecht, Zeist

11.00 - 11.30 uur    Koffiepauze

11.30 - 12.00 uur
Families, ouders en partners van mensen met een eetstoornis
Drs. Saskia Schnitzler
Moeder van ex-eetstoornispatiënt
Ervaringsdeskundige ouder bij Rintveld


12.00 - 12.30 uur
Comorbiditeit bij eetstoornissen
Prof. dr. Myriam Vervaet
Hoofddocent Medische Psychologie, faculteit Geneeskunde - Universiteit Gent
PhD Psychologie & PhD Medische Wetenschappen


12.30 - 13.30 uur    Lunch

13.30 - 14.30 uur    Workshopronde 1

14.30 - 15.00 uur    Theepauze

15.00 - 16.00 uur    Workshopronde 2

16.00 - 16.30 uur
Gezonder eten: de enige betaalbare manier om de epidemie van welvaartsziekten te bestrijden
Prof. dr. ir. Jaap Seidell
Directeur afdeling gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit / VU Medisch Centrum

16.30 uur             BorrelWORKSHOPRONDE 1
13.30 – 14.30 uur

1. Verstoorde en/of negatieve lichaamsbeleving

Dr. Anouk Keizer
Universitair docent, Universiteit Utrecht
Drs. Marlies Rekkers
GZ-psycholoog & psychomotorisch therapeut, Psychologiepraktijk Rekkers
Onderzoeker Hogeschool Windesheim. Specialisatie: eetstoornissen & lichaamsbeleving


2. Psychologische achtergronden en preventie

Dr. Greta Noordenbos
Senior onderzoeker en universitair docent, Universiteit Leiden

3. Van grenzeloze liefde naar liefdevolle grenzen
Over de rol van het systeem en ervaringsdeskundigheid tijdens het herstel van een Eetstoornis


Drs. Saskia Schnitzler
Moeder van ex-eetstoornispatiënt
Ervaringsdeskundige ouder bij Rintveld

Fieke Thijs
Algemeen manager Leontienhuis
Voorheen werkzaam in de GGZ als creatief therapeut beeldend en drama

Anton van Amerongen
Lid beleidscommissie van het Leontienhuis
Voorheen bestuurslid van de NAE en het Leontienhuis
Sociotherapeut bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula


4. Vroegtijdige signalering

Em. prof. dr. Toine Lagro-Janssen
Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Nijmegen

5. Ervaringsdeskundigheid

Patricia Bos
Coördinator Preventie Eetstoornissen Buro PUUR
Sander de Vos
Onderzoeker, Human Concern

6. Prognose en herstel

Prof. dr. Elske Vrieze
Psychiater zorgprogramma eetstoornissen, UPC KU Leuven

7. Somatische diagnostiek

Drs. Oriana Easton
Somatisch Arts, gespecialiseerd in eetstoornissen, Altrecht Eetstoornissen Rintveld
Drs. Annemarie van Bellegem
Kinderarts, specialisatie eetstoornissen, AMC


WORKSHOPRONDE 2
15.00 – 16.00 uur

1. Vaktherapeutische behandelvormen

Dr. Cees Boerhout
Hoofd therapieën, Universitair Centrum Psychiatrie – UMC Groningen
Herma Betten
Beeldend therapeut, GGZ Friesland

2. Nieuwe psychologische behandelmethoden

Dr. Alexandra Dingemans
Senior onderzoeker, GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula
Drs. Marieke Kienhuis
Kinder- en jeugdpsychiater, Altrecht Eetstoornissen Rintveld
Drs. Alberte Jansingh
Klinisch psycholoog, Altrecht Eetstoornissen Rintveld


3. Gezinstherapie en eetstoornissen: hoe betrek ik het gezin tijdens de opname?

Drs. Eline Smessaert
Psychologe en gezinstherapeute Zorgprogramma Eetstoornissen UPC KU leuven, Campus Kortenberg, België

4. Motiveringsstrategieën

Dr. Hans Bloks
Klinisch psycholoog en psychotherapeut, Centrum Eetstoornissen Ursula

5. E-health

Drs. Rozemarijn Vos
Gz-psycholoog, Accare
Dr. Klaske Glashouwer
GZ-psycholoog / cognitief gedragstherapeut VGCt, Accare/ onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen

6. Terugvalpreventie

Tamara Berends, MSc
Verpleegkundig specialist, Altrecht Eetstoornissen Rintveld

7. Voedingsmanagement

Drs. Liesbeth Libbers
Psycholoog en (sport)diëtist EOVA – Eetoplossingen
Sjerty Peeters
Diëtist, gespecialiseerd in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen

LOCATIE
Congrescentrum 'De Reehorst'
Bennekomseweg 24 - 6717 LM Ede (Gld)
Tel. 0318 - 75 03 00
'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.
Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid.

KOSTEN
€ 340,00 p.p.(of € 295,00 zonder boek)
(* registeren zonder ontvangst handboek is ook mogelijk mocht u dit boek reeds op andere wijze ontvangen)


Studenten (zonder vast inkomen), ervaringsdeskundigen (niet in loondienst) en familieleden kunnen een korting aanvragen van 20% via emailadres: info@sympopna.nl.

INSCHRIJVING
Inschrijving online is gesloten. U kunt zich nog wel melden bij de inschrijfbalie van het congrescentrum De Reehorst te Ede op 6 juni om in te schrijven..

Inschrijfvoorwaarden:
U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 23 mei 2018. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 23 mei 2018 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl