Doelstelling

Stichting SympopnaDoelstelling

Sympopna is een stichting die werd opgericht in 1992. De missie van Sympopna is om bij te dragen aan kennisverspreiding in het veld van de gezondheidszorg, en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. Hiertoe organiseren we congressen en symposia. We zoeken vooral naar thema’s die innovatief zijn. We willen bijdragen aan het bijeenbrengen van verschillende sectoren en partijen waardoor nieuwe perspectieven ontstaan op het betreffende congresthema.

We streven samen met onze klanten naar optimale kwaliteit. Onze klanten en bezoekers gaven Sympopna bij eerdere congressen en symposia een hoog waarderingscijfer.

Sympopna werkt bij de ontwikkeling van congres- of symposia-thema's samen met organisaties en personen uit het werkveld en/of wetenschap. Wij denken op zowel inhoudelijk als op organisatorisch gebied mee. Per thema worden de belangen en doelstellingen in kaart gebracht en vastgesteld in een samenwerkingsovereenkomst.

Stichting Sympopna
Kamer van Koophandel nr.41185370
Bank: ABN AMRO IBAN NL73ABNA0541186108 - BIC: ABNANL2A


Schrijf u in voor onze mailingen blijf op de hoogte van de nieuwste congressen