PSYCHIATERS ZIJN NIET GEK

15 ORIGINELE ESSAYS OVER EEN PRACHTIG VAK


dr. Jan Swinkels, dr. Dieuwke Molenaar en dr. Erik van Gorsel

Psychiaters kunnen geen collega-specialisten te hulp roepen om een diagnose te stellen of een aandoening uit te sluiten. Beelden van de radioloog kunnen veel aantonen maar géen psychiatrische aandoeningen. En van wélk weefsel zou de patholoog biopten microscopisch moeten bestuderen om een stemmingsstoornis te bewijzen? De psychiater is een bijzondere dokter.
Allesbehalve gek.
Juist bewonderenswaardig goed bezig.

Juist vanwege haar bijzondere status is psychiatrie zonder twijfel uitermate gebaat bij onorthodoxe, originele reflecties over het vak. Klassieke leerboeken -in al hun schijnbare exactheid- doen deze bijzondere discipline en dito beroepsbeoefenaren immers per definitie tekort.
Vandaar dat vijftien vakgenoten in dit boek een essay presenteren over bijzondere, dubieuze, controversiële maar altijd boeiende aspecten van hun werk.

Alle essays zijn erudiet, elegant en relevant.
Een keur:
Frans de Jonghe: Zijn psychiaters nu wel of niet gek?
Joeri Tijdink, Psychiaters zijn zo gek nog niet
Nelleke Nicolai, Het stigma van de psychiater
Herman Sno, De psychiater en de witte jas
Jan Swinkels, De psychiatrie en menselijkheid
Alex Korzec, Het beperkte nut van zelfkennis
Jim van Os, Het bio-psycho-sociale conflict in de ziel van de psychiater
Rien Van, Psychiaters maken het verschil

€ 25,-   
 XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl