MEER KWALITEIT VAN LEVEN

INTEGRATIEVE, PERSOONSGERICHTE DEMENTIEZORG


dr. Rose-Marie Dröes, dr. Jos Schols & dr. Philip Scheltens

Niet minder dan 250.000 mensen met dementie in Nederland. De zorgkosten bedragen 4 miljard per jaar. De ‘medische’ kennis over de verschillende vormen van dementie is aanzienlijk, maar voor de psychische en sociale gevolgen van dementie voor de persoon zelf en zijn omgeving is nog betrekkelijk weinig professionele aandacht.
De beschikbare kennis is bovendien versnipperd over verschillende disciplines en professies.

Dit boek focust op de integratie van kennis om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen, geheel in de geest van het Deltaplan Dementie.
In de eerste vier hoofdstukken: de diagnostiek, de symptomen en de medicamenteuze behandeling van de aandoening en de non-medicamenteuze behandeling.
Vervolgens beschrijven vier hoofdstukken heel concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief:
  • basiszorg,
  • omgevingsstrategieën in de verschillende stadia van dementie;
  • activeringsstrategieën;
  • reactivering met en zonder technologische hulpmiddelen.
Tenslotte komen in tien hoofdstukken alle mogelijke vormen van begeleiding aan de orde om te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven. De persoon met dementie moet alle steun krijgen bij het vinden van steeds een andere balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid:
  • wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden?
  • hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te behouden?
  • wat kan helpen om in contact te blijven met familie en vrienden?
  • wat zijn wensen voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?
Kernpunt is steeds: om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde naast een maximum aan respect voor de persoon met dementie.

€ 33,-   
 XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl