GOEDE GGZ!

NIEUWE CONCEPTEN, AANGEPASTE TAAL EN BETERE ORGANISATIE


Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink & Jim van Os

Dit ís zo’n boek. Zeldzaam. Imponerend!
  • Concreet over GGZ als optimaal effectieve hulpverleningsdiscipline.
  • Concreet over een organisatie die echt toegesneden is op goede GGZ.
  • Concreet over het beste gereedschap dat GGZ-hulpverleners ten dienste staat, zowel online als in vivo.
  • En bovenal concreet over het centraal stellen van de patiënt: de unieke persoon, met een (te activeren) netwerk en een (te creëren) community eromheen, met echte aandacht voor de ervaringsdeskundigheid van de betrokkene.
Het is zo moeilijk om de logge olietanker van de GGZ te keren. En dan zijn er boeken als deze die hem met 180 graden kunnen draaien en meteen de juiste koers uit laten varen. Dit boek stelt niet alleen de huidige GGZ in vraag, ze geeft er ook een bevredigend antwoord op.
Brenda Froyen

Dit boek geeft Nederland (opnieuw) een voortrekkersrol, met de uitwerking van een geestelijke gezondheidszorg die voorrang geeft aan het klinische redeneren boven richtlijnen voor niet-bestaande ‘gemiddelde’ patiënten, die mensen vooreerst in hun eigen omgeving wil helpen met als doel de eigen regie. Wat de auteurs voorstellen is wetenschappelijk en therapeutisch stevig onderbouwd en maatschappelijk en ethisch meer dan ooit nodig. Doén!
Paul Verhaeghe

Goede GGZ: nieuwe benaderingen, hoopgevende in plaats van in hokjes plaatsende taal en betere organisatie.
Ab Klink

Na 30 jaar DSM en breinpraat, keert met dit boek eindelijk de mens terug in de zorg.
Wouter Kusters

Een aanstekelijke uitnodiging tot een open en ambitieuze dialoog over hoe wij de goede GGZ die Nederland rijk is kunnen verbeteren en vernieuwen, zodat zij op papier maar zeker ook in de beleving van alle betrokkenen doelmatig en duurzaam is, persoonsgericht, en een bijdrage aan de psychische weerbaarheid van ons allen.
Jacobine Geel

Goed dat er in tijden van transitie en transformatie onbevangen en creatief wordt stil gestaan bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheid…: de vrucht van deze reflectie is een inzet die effectief en de-stigmatiserend zal werken!
Rutger-Jan van der Gaag

INHOUD
I Andere insteek, nieuwe rolverdeling, herontwerp, alternatieve bekostiging
Wat is dat eigenlijk, goede GGZ?
Wat is psychische gezondheid?
De moderne context van psychische klachten Psychische klachten zijn meerdere dingen tegelijk Wat betekent ‘hulp nodig hebben’ voor psychische klachten?
Wat is evidence-based behandelen van psychische klachten?
Van zorgpaden en richtlijnen naar klinisch redeneren en naar een webwinkel van de zorg
Wat is een hulpverlener?
Naar een multideskundig perspectief

II Blauwdruk voor een Nieuwe GGZ
Zorg op een schaal die werkt: de persoon in context Uitgangspunten van de Nieuwe GGZ
Managen van de zorg voor velen
Waarom in de wijk?
Wat is er nodig buiten de wijk?
Wat vinden we in de wijk?
Integratie binnen en buiten de wijk
Uitkomst die ertoe doet: de psychische gezondheid van de wijk

III De digitale transformatie
Begrippen eHealth en onderzoek
Voordelen, beperkingen en risico’s van eHealth
De competente online hulpverlener
De ‘eHealth-readiness’ van de cliënt
Digitale transformatie in de praktijk
eHealth in de Nieuwe GGZ

€ 35,-   
 XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl