GEZIEN OF NIET?


Anne Goossensen en Anne Oude Egberink

Gezien of niet? verkent de mate waarin mensen die behandeld worden voor geestelijke gezondheidsproblemen zich gezien voelen. De spanning tussen een professionele, diagnostiserende blik en het recht doen aan de logica en ervaringswereld van cliŽnten staat centraal. ĎGoed geziení worden blijkt geen gemeengoed in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe hulpverleners cliŽnten innerlijk Ďverbeeldení lijkt hier debet aan, maar is nog weinig onderwerp van gesprek. Verhalen van cliŽnten tonen misverstanden, scheve machtsverhoudingen, gemiste kansen en vooral een onvermogen tot feedback op momenten dat ze zich niet passend verbeeld weten.
Na het ontrafelen van deze ervaringen, presenteren de auteurs manieren om het proces te keren. Hoe kunnen cliŽnten positief verzet gaan leveren en vragen om evaluatie van de beeldvorming? Ervaringsdeskundigen kunnen hier mogelijk een bijdrage leveren aan bewustwording. Het bijhouden van een dagboek met een bepaalde focus zou ook kunnen helpen.
Aan deze uitgave zijn enkele voorbeeldkaarten toegevoegd die cliŽnten aan hun hulpverleners kunnen geven om over dit onderwerp in gesprek te raken. Voor ervaringsdeskundigen, cliŽnten en hulpverleners zijn toelichtingen opgenomen over hoe deze kaarten te gebruiken.

€ 11,50   
 XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl