EPILEPSIE

BASISBOEK


dr. Boudewijn Gunning & dr. Frans Leijten

Een wonderlijk hiaat in het Nederlands taalgebied is opgevuld: met dit basisboek beschikt de geneeskunde eindelijk over een state of the art standaardwerk over epilepsie!

Het is geschreven door 30 Nederlandse en Vlaamse experts.
De opzet is uitgekiend, waardoor het op drie niveaus bruikbaar is:
  • het is een compact maar compleet leerboek voor arts-assistenten in opleiding tot neuroloog of kinderarts;
  • het is voortreffelijk nascholingsmateriaal voor neurologen en kinderartsen, waarbij actuele best practices inzake alle mogelijke casuïstiek gemakkelijk kunnen worden nageslagen;
  • het is een mooie introductie voor huisartsen en alle andere specialisten alsook een naslagwerk voor de onderling zo verschillende beelden.
Het boek biedt allereerst zes hoofdstukken basiskennis (actuele definities, classificatie en behandelmogelijkheden). Vervolgens niet minder dan 25 klinische lessen waarin alle belangrijke thema’s uit de epileptologie aan bod komen.

Voor éen van de belangsrijkste aandachtsgebieden in de neurologie is nu eindelijk een Nederlandstalig handboek beschikbaar.

€ 37,-   
 XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl