EIGENLIJK ZEGT U DAT U DOOD WILT?!


Paul van Hoek en Frans Brinkman
2e gewijzigde druk

CliŽnten die suÔcidegedachten hebben, zijn meer bezig met overleven dan met dood willen. Dat is een essentieel uitgangspunt in dit boek. Het boek behandelt de te doorlopen stappen voor professionals in de hulpverlening. Centraal staat het in gesprek zijn met een (mogelijk) suÔcidale cliŽnt. Onder meer gaat het om signalen opvangen inzake gedachten over uitzichtloosheid en de wens tot levensbeŽindiging, deze klip en klaar bespreekbaar maken en vervolgens tot een actieplan komen dat gedachten aan zelfdoding minstens opschort. De hulpverlener zal hierbij verantwoordelijkheid op zich nemen en directief optreden. Naast gesprekselementen per stap in het gesprek met de suÔcidale cliŽnt, reikt dit boek in kaderteksten enige aanvullende informatie en daarnaast stof tot nadenken aan. Deze teksten zijn bedoeld ter ondersteuning van het uitgangspunt dat preventie van zelfdoding in de hulpverlening een groot goed is.

Paul van Hoek was lange tijd werkzaam als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij een GGz-crisisdienst en is nu opleider/trainer op het gebied van sociale psychiatrie. Daarnaast werkt hij als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk. Frans Brinkman was eveneens werkzaam als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij een GGz-crisisdienst, trainer en docent. Hij is onder andere auteur van het boek ĎIndividuele gespreksvoeringí. .

€ 20,00   
 XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl