DE DOKTER EN DE DOOD

OPTIMALE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE


dr. Lia van Zuylen e.a.

Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken.
Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiŽnten met een infauste prognose?

Dokters kunnen zich juist ook in de laatste levensfase buitengewoon verdienstelijk maken.
Een complicatie daarbij is wel dat de geneeskunde-opleiding tot op de huidige dag tekort schiet in het overdragen van kennis over (be)handelen zonder curatieve intentie. Mogelijk dat prioriteiten in een overvolle doktersdag daarom wel eens in het voordeel uitvallen van patiŽnten met een redelijke prognose.

Dit boek biedt een praktisch houvast voor artsen en andere zorgprofessionals om optimale omstandigheden te creŽren voor patiŽnten in tijdnood.
47 Vakgenoten bewijzen in dit boek dat optimale zorg haalbaar is in de hectische praktijk van alledag.
Elk hoofdstuk start met een herkenbare casus. Dan volgt een breeder getrokken beschouwing over de geschetste problematiek. Een paragraaf met praktische conclusies completeert het geheel steeds.

Aldus komen -soms hoofdbrekende- themaís aan het bod:
Wat is Ďop tijdí vertellen?
Hoe gaat een arts om met een terminale patiŽnt die hoop houdt?
Kunnen alle betrokken behandelaars alle relevante gegevens kennen?
Is palliatieve sedatie in sommige gevallen geen sluiproute voor euthanasie?
Waar ligt de grens tussen goed behandelen en te lang doorbehandelen?
Maar ook het contact met de familie komt aan de orde.
Evenals de wenselijke zorg om de zorgverlener zelf, die immers per definitie vaak moet omgaan met het lijden van patiŽnten en hun omgeving.

€ 35,-   
 XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl