BAKENS IN DE STROOM


Jan Hein Mooren

Humanistisch geestelijk werk is een vorm van professionele begeleiding die ervan uitgaat dat mensen op authentieke wijze zelf zin willen en kunnen geven aan hun bestaan. Het beroep krijgt onder meer gestalte in de zorgsector, in inrichtingen van justitie en in het leger. Bakens in de stroom schetst een methodiek die wordt toegelicht met casuÔstiek van raadslieden die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de ouderenzorg. De praktijkgevallen zijn geschreven vanuit de optiek dat zingeving een onontkoombaar proces is en dat een bevredigende zinervaring van belang is voor het persoonlijk welbevinden van individuen. De methodiek is gebaseerd op een sociaal-psychologische benadering van zingeving en op narratieve uitgangspunten voor het begeleiden van mensen. Dit laatste wil zeggen dat in het werk de levensverhalen van cliŽnten zelf centraal staan.

Jan Hein Mooren is lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, portefeuille geestelijke verzorging bij Justitie en Defensie.

€ 22,50   
 XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl