AUTISMESPECTRUMSTOORNIS
INTERDISCIPLINAIR BASISBOEK

dr. Hilde Geurts, dr. Bram Sizoo en dr. Ilse Noens

Uniek voor het Nederlands taalgebied: een standaardwerk
autismespectrumstoornis [ass].
  • Het hele spectrum in beeld;
  • Aandacht voor de verschillen tussen kinderen, tieners en volwassenen met ass;
  • De benadering is interdisciplinair: vanuit de psychologie, de (ortho)pedagogiek en de psychiatrie;
  • Een bundeling van Nederlandse en Vlaamse expertise;
  • Niet alleen wetenschappers aan het woord maar ook ervaringsdeskundigen.
Het boek heeft alles om:
  • hèt leerboek te worden voor ass-hulpverleners in opleiding;
  • hèt naslagwerk te worden voor experts uit de psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie;
  • dit boek is hard nodig. Moderne statistieken stellen het vòorkomen van ass -gemiddeld- op 1% van de bevolking; Nederland telt dan 160.000 en Vlaanderen 60.000 mensen met de stoornis.

€ 28,-   
 XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl