Congres: 'De complexiteit van Stress'
19 april 2017
De Reehorst, EdeACCREDITATIE


5 punten - Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)(ABC1)

5 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

5 punten - Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

5 punten - Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)

4 punten - Vereniging: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

6 punten - NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)

5 punten - Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)

5 punten - Register Vaktherapie

2 punten - Registerplein

2 punten - Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten- (FGzPt)

VBAG leden kunnen deze code gebruiken bij het indienen van het certificaat voor een punt psychosociale basiskennis: EA-2017-13

5 punten - Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KNGF/CKR)

2 punten - Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) 
XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl