Congres: 'Sociale Psychiatrie : de revanche van het systeemdenken'
6 november 2014
Janskerk, Utrecht


Accreditatie

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register.
5 punten - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Accreditatie Bureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten).
4 punten - KNMG-GAIA Vereniging (ABC1)

Beroepsorganisaties: Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers.
2 punten

Accrediterende vereniging(en): Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten.
2 punten - Register: (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt)

NIP-Eerstelijnspsychologie
6 punten - Register: NIP

Accrediterende vereniging(en): KNMG-GAIA
4 punten - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Accrediterende vereniging(en): Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
5 punten - Register: Accreditatiebureau FGzPt


Ook aangevraagd voor:
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals


 
XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl