Congres: 'Kansen en Obstakels in de Psychotraumahulpverlening'
27 november 2014
De Reehorst, Ede


Accreditatie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing
6 punten - Register EMDR

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).
4 punten - Register: Verpleegkundig Specialisten Register

Geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen
2 punten - Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
5 punten - ABC1

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V
5 punten - Register Zorgprofessionals

Accrediterende vereniging(en): Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
2 punten - Register FGzPt

Accrediterende vereniging(en): Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
5 punten - Register: (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt)

Accrediterende vereniging(en): Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten Register: NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
2 punten - ELP herregistratie - behandeling
2 punten - ELP herregistratie - diagnostiek
2 punten - ELP herregistratie - overig

Accrediterende vereniging(en): NtVP
5 punten - Register: Vaktherapie NtVP

Accrediterende vereniging(en): KNMG-GAIA
4 punten - Vereniging: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
5 punten - Register: SRVB

Accrediterende vereniging(en): KNMG-GAIA
3 punten Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
 
XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl