Congres: 'Mind the Body - VGZ'
12 februari 2015
De Reehorst, Ede


Accreditatie

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
5 punten - Register ABC1

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V
5 punten - Register Zorgprofessionals

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten - Register VSR

Beroepsorganisaties: Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)
2 punten - Vrije Ruimte Agogen
2 punten - Vrije Ruimte Maatschappelijk werk

Beroepsorganisaties: Kwaliteitsregisters in de Mondzorg
5 punten - Kwaliteitsregister tandartsen (KRT)

Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundig Assisterenden
5 punten - (NVvTA)

Register Vaktherapie
5 punten - (SRVB)

Kwaliteitsregister mondhygiënisten
5 punten - (KRM)

 
XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl