Congres: 'Mind the Body - GGZ'
11 februari 2015
De Reehorst, Ede


Accreditatie

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
4 punten - Register ABC1

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten - Register VSR

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V
5 punten - Register Zorgprofessionals

Vereniging: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
5 punten - Register NVvP

Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers
2 punten - Register BAMw

Beroepsorganisaties: Kwaliteitsregisters in de Mondzorg
5 punten - Kwaliteitsregister tandartsen (KRT)

Beroepsgroep: Kwaliteitsregister mondhygiënisten
5 punten - Kwaliteitsregister (KRM)

Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundig Assisterenden
5 punten - (NVvTA)

Register Vaktherapie
5 punten - (SRVB)

VVGN (Verslavingsartsen)
5 punten - (SRVB)


 
XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl