Congres: 'Ontwikkelingsstoornissen in perspectief'
22 juni 2016
De Reehorst, EdeACCREDITATIE


Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
5 punten - Register: Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
5 punten

Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 5 punten

Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
5 punten

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
5 punten

Accreditatiebureau - FGzPt
4 punten

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
5 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
5,5 punten - K&J/OG herregistratie
1,5 punten - K&J/OG opleiding Ė behandeling
1 punt - K&J/OG opleiding Ė diagnostiek
0,5 punten - K&J/OG opleiding - overig taken

Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten (NVP)
4 punten

Register Vaktherapie
5 punten

Registerplein
5 punten - deskundigheidsbevordering cliŽntondersteuners
5 punten - deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
5 punten - deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
2 punten - Vrije Ruimte Agogen 2
2 punten - Vrije Ruimte GGZ-Agogen 2
2 punten - Vrije Ruimte Maatschappelijk werk 2
1 punt - scholing GHO 1

Ook aangevraagd voor:
  • (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt)
  • Vereniging voor CliŽntgerichte Psychotherapie (VCgP)


 
XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl