Congres: 'Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie'
8 oktober 2015
De Reehorst, Ede


ACCREDITATIE

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
6 punten - Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen.
6 punten - Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen.
6 punten - Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.
6 punten - Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen.
6 punten - Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen.

Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde
5 punten - AbSg

Registerplein, (voorheen) register van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)
2 punten - voor de vrije ruimte voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers

NIP-Eerstelijnspsychologie
5 punten - NIP

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
5 punten - scholing GGZ
5 punten - scholing Jeugdverpleegkundigen
5 punten - scholing SPV

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
5 punten - (ABC1)

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
5 punten - (NVvP)

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
5 punten - (NVK)

Accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
1 punt - (SKJ) ID nummer SKJ 196755

Accreditatiecommissie Klinisch psycholoog (BIG)
3 punten - FGzPt

 
XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl