Congres: 'Goede GGZ'
17 maart 2016
De Reehorst, EdeACCREDITATIE

Accrediterende vereniging(en): Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Register: Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register.
5 punten - Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
5 punten - Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
5 punten - Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
5 punten - Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
5 punten - Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
5 punten - Scholing Consultatieve Psychiatrie
5 punten - Scholing GGZ
5 punten - Scholing JustitiŽle Verpleegkunde
5 punten - Scholing SPV
5 punten - Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Vereniging: Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
5 punten - (ABC1)

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
5 punten - (NVvP)

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten- (FGzPt)
4 punten - (FGzPt)

Beroepsorganisaties: Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
5 punten - Beroepsgroep: LV POH-GGZ

Registerplein
5 punten - Opleidingstraject CliŽntondersteuners
2 punten - Vrije Ruimte Agogen
2 punten - Vrije Ruimte GGZ-Agogen
2 punten - Vrije Ruimte Maatschappelijk werk

Kwaliteitsregister Psychotherapie
4 punten - (NVP)

Overige accreditatiepunten, niet vallend onder bovenstaand dossiernummer:
5 punten - Register Vaktherapie (SRVB)

Accrediterende vereniging(en): Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
2 punten - Register: (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt)

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
Register: Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
5 punten - K&J/OG herregistratie
1,5 punt - K&J/OG opleiding - behandeling
0,5 punt - K&J/OG opleiding - diagnostiek
1 punt - K&J/OG opleiding - overig taken

Ook aangevraagd voor:
  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Vereniging voor CliŽntgerichte Psychotherapie (VCgP)
  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)


 
XSOnline digitale vormgeving  
www.xsonline.nl