‘De dokter en het geld’

6 oktober 2017 - De Doelen, Rotterdam

INLEIDING

Dagvoorzitters: drs. Wouter Bos en prof. dr. Marcel Levi

Onze gezondheid is ons veel waard. We besteden er in Nederland jaarlijks bijna 100 miljard euro aan. Er is voortdurend debat over de vraag hoe we deze middelen zo goed mogelijk kunnen besteden. Dit is vanzelfsprekend niet een geheel belangloze discussie. Ieder heeft zo zijn argumenten om ervoor te pleiten dat de eigen sector of het eigen specialisme meer geld verdient om optimaal bij te dragen aan gezondheid en welzijn van hun patiënten. Daarbij kunnen ook commerciële belangen in meer of mindere mate een rol spelen. Er zijn vele keuzes te maken in de zorg … maar wat is nu wijsheid en wie kan hier het beste over beslissen? Politici, ambtenaren, bestuurders en managers doen in discussies en besluitvorming een behoorlijke duit in het zakje. Maar hoe zit het nou met de artsen? Binnen het proces van behandeling en zorg worden zij als professionals dagelijks geconfronteerd met de wijze van besteding van gelden, met directe consequenties voor de hoeveelheid en kwaliteit van de behandeling die zij kunnen bieden? De artsen zelf schuiven echter slechts incidenteel aan aan de onderhandelingstafel waar deze keuzes worden gemaakt, dit terwijl het toch hun core business betreft.

Dit congres heeft als thema ‘De dokter en het geld’. We starten de dag met een macro-economisch perspectief op gezondheid en financiering: Hoeveel geld geven we uit en waaraan? Wat levert dit op aan gezondheidswinst voor de patiënt? En hoe verhoudt dit zich tot de ons omringende landen? En is onze zorg wel doelmatig? Een aantal erkende sprekers laten hun licht op deze vragen schijnen. De ochtend wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leider van de ochtendvoorzitter drs. Wouter Bos (bestuursvoorzitter VU medisch centrum).

In de middag duiken we vervolgens de spreekkamer in en nemen een aantal thema’s onder de loep waar artsen in hun dagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd, onder meer het voorschrijven van medicatie, de waarde van vroegdiagnostische ingrepen, de rol van en samenwerking met de huisarts, en de concrete opbrengst van ondernemerschap in de zorg. De middagvoorzitter prof. dr. Marcel Levi (bestuursvoorzitter University College London Hospitals) kruist tot slot de degens met een opponent omtrent efficiënte en effectieve inzet van financiële middelen in de zorg.

U bent van harte welkom!

De programmacommissie
Prof. dr. Marcel Levi
Prof. dr. Berno van Meijel


U krijgt tijdens het congres het gelijknamige boek ‘De dokter en het geld’ uitgereikt, verschenen onder redactie van prof. dr. Marcel Levi.

DOELGROEP
Het congres richt zich op artsen en bestuurders/managers, werkzaam in alle sectoren van de gezondheidszorg.

KOSTEN
335,- euro.
U krijgt tijdens het congres het boek ‘De dokter en het geld’ uitgereikt, verschenen onder redactie van prof. dr. Marcel Levi.ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd voor:
 • Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
 • Stichting KNO-heelkunde (KNO)
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
 • Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
 • Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)

PROGRAMMA

Ochtendprogramma:

Thema: macro- en meso-economische perspectieven: over de efficiënte inzet en verdeling van financiële middelen.

Ochtendvoorzitter: Drs. Wouter Bos (bestuursvoorzitter VU medisch centrum)

08.30 – 09.30 Registratie van de bezoekers

09.30 – 09.40 Opening van het congres door de voorzitter Wouter Bos

09.40 – 10.05
Wat geven we uit aan geld in de gezondheidszorg en wat is de gezondheidswinst voor de patiënt?
Drs. Marcel Canoy
Voorzitter van Longkanker Nederland, distinguished lecturer Erasmus School of Accounting and Assurance,
Adviseur van ACM.


10.05 – 10.30
Een internationaal perspectief: hoe goed of hoe slecht doen we het in Nederland?
Drs. Laura van Geest
Directeur Centraal Planbureau (CPB)

10.30 – 10.55
‘Wanneer is het te duur?’
Matthijs Versteegh PhD
Business director bij het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam

10.55 – 11.25 Pauze

11.25 – 11.50
Wat is het probleem: de prijs van een mensenleven of de winst van de farmaceuten?
Drs. Wouter Bos
Bestuursvoorzitter VU medisch centrum

11.50 – 12.30
Paneldiscussie onder leiding van Wouter Bos
Discussie op basis van een aantal controverses in de gezondheidszorg met betrekking tot de verdeling van financiële middelen:
Deelnemers:
Drs. Bert Keizer
Specialist ouderengeneeskunde en filosoof, werkzaam bij de Levenseindekliniek.
Prof. dr. Peter Huijgens
Emeritus hoogleraar hematologie, voorzitter IKNL
Olivier Gerrits
Directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis
Pia Dijkstra
Tweede kamerlid voor D66, portefeuilles: Zorg (Cure); Medisch-ethisch; Oorlogsgetroffenen en Nederlands-Indië


12.30 – 13.30 Lunch met muzikale omlijsting - Cloud Nine


Middagprogramma:

Thema: Het geld in de spreekkamer: is de dokter nog aan zet?.

Middagvoorzitter: Prof. dr. Marcel Levi (bestuursvoorzitter University College London Hospitals)

13.30 – 13.45 Entertainment

13.45 – 13.50 Introductie op het middagprogramma

13.50 – 14.15
Die altijd te dure pillen! ... Moeten die pillen nu echt zo duur? En moeten we zo duur aan de pillen?
Prof. dr. Marcel Levi
Bestuursvoorzitter University College London Hospitals

14.15 – 14.40
‘Voor de zekerheid een scan’: wat is de waarde van vroegdiagnostiek voor de patiënt? En wat kost dat dan?
Naam spreker volgt

14.40 – 15.10 Pauze

15.10 – 15.35
De huisarts als poortwachter … wordt het dan beter? Wordt het dan goedkoper?
Prof. dr. Niek de Wit
Hoogleraar en afdelingshoofd huisartsgeneeskunde aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, de eerstelijns afdeling van het UMC Utrecht

15.35 – 16.00
Publiek privaat netwerk als alternatief voor de marktwerking. Schaalbaar, betaalbaar en haalbaar.
Igor I. Tulevski MD, PhD, FESC, FACC
Cardioloog, Cardiologie Centra Nederland (CCN)

16.00 – 16.30
Slotdebat ‘De degens gekruist’
Prof. dr. Marcel Levi in debat met Prof. dr. Johan Polder (Chief Science Officer “gezondheidseconomie”, RIVM & Universiteit van Tilburg)

16.30 Afsluiting en borrel


LOCATIE
Congrescentrum 'De Doelen', Rotterdam
Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam

INSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt digitaal door ons digitale online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.
Het is ook mogelijk om alle gegevens (zie formulier welke gegevens wij nodig hebben! ) naar ons e-mailadres te sturen: info@sympopna.nl.

Gelijktijdig met uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer”. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling.

Inschrijfvoorwaarden:
U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 26 september 2017. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 26 september 2017 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl